Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projektas
„GUMINIO BATO IR GĖLĖS DRAUGYSTĖ“,
kurį organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“.