Ką žinoti lankantis valstybės ir
savivaldybės institucijose

Privaloma:

  • LANKYTOJAMS IR APTARNAUJANTIEMS DARBUOTOJAMS DĖVĖTI APSAUGINES KAUKES
  • Neaptarnauti turinčių į COVID-19 panašių simptomų
  • Nedirbti turint į COVID-19 panašių simptomų
  • Tarp darbuotojo ir lankytojo laikytis bent 1 metro atstumo, jei neįrengta pertvara
  • Vėdinti ir reguliariai valyti patalpas

Rekomenduojama:

  • Darbuotojų susibūrimo vietose dėvėti apsaugines kaukes
  • Dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas

 

Informacijos šaltinis: