Spalio 7 d. buvo organizuojamos funkcinės civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos, kurių tema „Darbuotojų ir vaikų evakavimas gaisro atveju“. Šiomis pratybomis siekiama įvertinti ir stiprinti įstaigos darbuotojų ir ugdytinių civilinės saugos parengtį. Žinoma, jog vaikams buvo paaiškinta, kad žaidžiame žaidimą su taisyklėmi. Darbuotojai su vaikais išgirdę įstaigoje įjungtą gaisrinės saugos signalizaciją skubėjo rengtis, laikydamiesi evakuacijos plane numatyto išėjimo iš įstaigos maršruto, skubiai paliko pastatą.

Po pratybų gaisrinės saugos mokymus pravedęs specialistas pademonstravo, kaip naudotis gaisriniu gesintuvu, davė išbandyti jį darželio darbuotojams.