Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2‑296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

  1. Nustatau, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

    1. 1. nuo š. m. vasario 27 d. 10 val. į 11 klases;
    2. 2. nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;
    3. 3. nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;
    4. 4. nuo š. m. kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.
  2. Pavedu Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjui ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams užtikrinti gyventojų konsultavimą prašymų, teikiamų pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, registravimo informacinėje sistemoje klausimais.

 

Savivaldybės administracijos direktorius   

Gintaras Neniškis

 

Plačiau >>>

Plačiau >>>