Informuojame, kad š.m. rugpjūčio 27 d. 10 val. kviečiami visi naujai

atvykstančių į mūsų įstaigą vaikų tėveliai į bendrą susirinkimą, kuris vyks Muzikos salėje.

 

Direktorė