ĮSTAIGOJE KARANTINAS
  IŠSAMESNĖ INFORMACIJA TEL. 8 667 37700
 
 
INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKUČIAI JAU LANKO LOPŠELĮ-DARŽELĮ:
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. 
Į ĮSTAIGĄ LANKYTOJAI IR TĖVELIAI NEĮLEIDŽIAMI. 
Atvesti vaiką nuo 7.30 val. iki 8.30 val., jį priims visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pamatuos temperatūrą, o paskirti darbuotojai nuves vaiką į atitinkamą grupę. Ateinant pasiimti vaiką, maloniai pašytume paskambinti grupių mokytojų nurodytais telefonais, Jūsų vaikas bus aprengtas ir darbuotojo išleistas pro duris.
 
INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKUČIAI PRADĖS LANKYTI LOPŠELĮ-DARŽELĮ:
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. 
Į ĮSTAIGĄ LANKYTOJAI IR TĖVELIAI NEĮLEIDŽIAMI. 
Į įstaigą atvykti tik iš anksto užsiregistravus tel. 866737700  arba el. paštu rastine@svyturelis.lt. Atvykus paskambinti ir lauke, prie įėjimo į įstaigą, laukti išeinančio darbuotojo.
 
 
Dėkojame, kad saugote save ir kitus heart