Pagrindinis priėmimas vyksta vaikų nuo 2 metų. Patenkinus visų  vaikų poreikį ir likus laisvai vietai integruojami vaikai nuo 1,5 m.

Duomenys 2019 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 137 

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupės (lietuvių k.) – 2 (30 vaikų)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 3 (54 vaikai)

Darželio gr. (rusų k.) – 1 (15 vaikų)

Spec. darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (10 vaikų)

Priešmokyklinė jungtinė gr. (lietuvių k.) – 1 (19 vaikų)

Spec. ikimokyklinė jungtinė gr. (rusų k.) – 1 (9 vaikai)

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

Šiuo metu laisvų vietų nėra.

 

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

   Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra

Muzikos salė                        76,85                                        muzikos