Pagrindinis priėmimas vyksta vaikų nuo 2 metų. Patenkinus visų  vaikų poreikį ir likus laisvai vietai integruojami vaikai nuo 1,5 m.

Duomenys 2022 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 140 

Grupių skaičius – 9

Lopšelio gr. (lietuvių k.) – 2 (27 vaikai)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 5 (85 vaikai)

Spec. jungtinė darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (8 vaikų)

Priešmokyklinė gr. (lietuvių k.) – 1 (20 vaikų)

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

3 laisvos vietos 2-3 m. amžiaus vaikams

3 laisvos vietos 3-4 m. amžiaus vaikams

3 laisvos vietos 4-5 m. amžiaus vaikams

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra

Muzikos salė                        76,85                                        muzikos