Pagrindinis priėmimas vyksta vaikų nuo 2 metų. Patenkinus visų  vaikų poreikį ir likus laisvai vietai integruojami vaikai nuo 1,5 m.

Duomenys 2020 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 143 

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupės (lietuvių k.) – 2 (30 vaikų)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 4 (79 vaikai)

Spec. darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (8 vaikų)

Priešmokyklinė gr. (lietuvių k.) – 1 (17 vaikų)

Spec. ikimokyklinė jungtinė gr. (rusų k.) – 1 (9 vaikai)

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

Yra 1 laisva vieta 5-6 m. amžiaus vaikui

 

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

   Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra

Muzikos salė                        76,85                                        muzikos