Duomenys 2018 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 130 

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupės (lietuvių k.) – 2 (30 vaikų)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 2 (39 vaikai)

Spec. darželio gr. (lietuvių k.) – 1 (8 vaikai)

Darželio gr. (rusų k.) – 1 (17 vaikų)

Spec. darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (9 vaikai)

Priešmokyklinė gr. (lietuvių k.) – 1 (19 vaikų)

Spec. priešmokyklinė gr. (rusų k.) – 1 (8 vaikai)

 

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

Ikimokyklinio ugdymo grupėje "Ramunėlės" (rusų k.) 1 laisva vieta (2-6 m.)

 

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

   Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra

Muzikos salė                        76,85                                        muzikos