Pagrindinis priėmimas vyksta vaikų nuo 2 metų. Patenkinus visų  vaikų poreikį ir likus laisvai vietai integruojami vaikai nuo 1,5 m.

Duomenys 2021 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 143 

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupė (lietuvių k.) – 1 (15 vaikų)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 5 (94 vaikai)

Spec. darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (8 vaikų)

Priešmokyklinė gr. (lietuvių k.) – 1 (19 vaikų)

Spec. priešmokyklinė jungtinė gr. (rusų k.) – 1 (7 vaikai)

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

1 laisva vieta 6-7 m. amžiaus vaikui

1 laisva vieta 5-6 m. amžiaus vaikui

3 laisvos vietos 3-4 m. amžiaus vaikams

 

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra

Muzikos salė                        76,85                                        muzikos