Pagrindinis priėmimas vyksta vaikų nuo 2 metų. Patenkinus visų  vaikų poreikį ir likus laisvai vietai integruojami vaikai nuo 1,5 m.

Duomenys 2023 m. rugsėjo 1 d. :

​​Vaikų skaičius – 136

Grupių skaičius – 9

Lopšelio gr. (lietuvių k.) – 2 (27 vaikai)

Darželio gr. (lietuvių k.) – 4 (67 vaikai)

Spec. jungtinė darželio gr. (rusų k.) – 1 gr. (8 vaikai: 3 priešmokyklinukai, 5 ikimokyklinukai)

Priešmokyklinė gr. (lietuvių k.) – 2 (34 vaikų)

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

7 laisvos vietos 3-4 m. amžiaus vaikams

1 laisva vieta 4-5 m. amžiaus vaikams

4 laisvos vietos 6-7 m. amžiaus vaikams

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms:

Pataplos                        Plotas kv. m.                             Užsiėmimai

Sporto salė                           62,07                                      kūno kultūra/šokis

Muzikos salė                        76,85                                        muzika