Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Mokytojo dienos šventė
 • Tautinės metų šventės
 • Tradicinės metų šventės (šv. Kalėdos, Nauji metai, šv. Velykos, Motinos diena, Tėvo diena)
 • Šeimos dienos
 • Sporto šventės
 • Sportiniai-kultūriniai-edukaciniai renginiai su socialiniais partneriais
 • Mieste organizuojami renginiai
 • Respublikoje organizuojami renginiai
 • Vaikų kūrybinių darbų parodos (grupėje, įstaigoje, mieste, respublikoje)
 • Ugdymo projektų savaitės (pagal planą)
 • Išleistuvės
 • Sveikinimai vaikų gimtadienių proga

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

PAGRINDINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS” PARTNERIAI – UGDYTINIŲ TĖVAI /GLOBĖJAI.

SOCIALINIAI PARTNERIAI: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos psichologinė pedagoginė tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka,  Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Klaipėdos lopšelis-darželis Alksniukas”, Klaipėdos lopšelis-darželis Bangelė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis”, Klaipėdos lopšelis-darželis Šaltinėlis”, Klaipėdos lopšelis-darželis Versmė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis”, Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis”, Palangos lopšelis-darželis „Pasaka”, Palangos lopšelis-darželis Žilvinas”, Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka”, Šilutės lopšelis-darželis Gintarėlis”.

Gerosios patirties sklaida

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Lyderystė ir bendradarbiavimas ugdant šiuolaikinį vaiką” (2023-11-21) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė ir vyr. mokytoja Laima Alšauskienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui forume „Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo aktualijos. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas. Vaiko pažangos matavimo sistema” skaitė pranešimą „Vadovų pagalba mokytojams, įgyvendinantiems atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą” (2023-11-14).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja Greta Urbonienė, vyr. mokytoja Laima Alšauskienė, mokytojos metodininkės Irina Kerušauskienė ir Vaida Volkvičienė dalinosi gerąja patirtimi bei vadovavo Klaipėdos valstybinės kolegijos pradinio ugdymo pedagogikos studentų praktikai (2023-11-06 – 2023-11-17).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė,  vyr. mokytojos Laima Alšauskienė ir Veronika Žiobakienė,  mokytojos metodininkė Irina Kerušauskienė, Anželika Ruzienė, Neringa Kniukštienė ir Vaida Volkvičienė dalinosi gerąja patirtimi bei vedė socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje veiklos užsiėmimą Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams (2023-09-21).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė dalyvavo kolegialaus mokymosi praktikume „Mokytojas – mokytojui” Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žiogelis” ir dalinosi patirtimi, kaip sėkmingai naudojama priemonė „Žaismė ir atradimai” (2023-09-13).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ organizuotoje metodinėje dienoje „Mokomės kartu. Patyriminis ugdymas, atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius ir gebėjimus” (2023-05-18) pranešimą skaitė: vyr. mokytoja Veronika Žiobakienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Auginame sveiką vaiką” (2023-04-27) pranešimus skaitė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Kuo gyvename šiandien.”(2023-04-20) pranešimus skaitė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. mokytoja Laima Alšauskienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė.

Mokytoja metodininkė Galina Šaturina organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinį koncertą „Vaikystė pasakų taku”, skirtą Lietuvos Klaipėdos krato prijungimui prie Lietuvos 100-mečiui paminėti (2023-04-19).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos Liana Archipova ir Agnė Zubavičienė, vyr. mokytojos Rasa Mikolaitienė, Marina Reznik, Veronika Žiobakienė, Marina Rumianceva, Nijolė Nosova, Tatjana Gorožankina, mokytojos metodininkė Irina Kerušauskienė, Anželika Ruzienė, Neringa Kniukštienė, Dalia Kanišauskienė ir Julija Golovač dalinosi gerąja patirtimi bei vadovavo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentų pratikumui (2023-03-31 – 2023-04-18).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vyr. logopedė  Laura Varnienė Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams pravedė paskaitą „Kalbinio ugdymo individualizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” (2023-04-04).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams pravedė paskaitą „Ugdymas bendradarbiaujant” (2023-04-03).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo iššūkiai, galimybės ir sunkumai“ (2022-12-08) gerąja patirtimi dalinosi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. logopedė Laura Varnienė, vyr. mokytoja Laima Alšauskienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje” (2022-11-30) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Julija Golovač.

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka” organizuotoje nuotolinėje respublikinėje metodinėje dienoje „Efektyvių ugdymo metodų įvairovė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (2022-11-24) pranešimus skaitė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Neringa Kniukštienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „STEAM veiklų poveikis vaiko pažangai” (2022-11-15) pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Patyriminis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Bendradarbiauja visi” (2022-11-10) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė, vyr. mokytojos Laima Alšauskienė ir Veronika Žiobakienė.

Metodinėje dienoje „Patirčių manai – kolegialaus bendradarbiavimo stiprinimo galimybės“ (2022-10-28) pranešimą skaitė vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedros kokybinio tyrimo „Dirbančiųjų pedagogų kūrybiškumo raiška ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus netradicinėse aplinkose” focus grupės interviu (2022-05-16) dalyvavo: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Irina Kerušauskienė ir Vaida Volkvičienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė ir mokytoja Liana Archipova.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje atviroje veikloje „Įstaigos aktualijos. Kuo gyvename šiandien“ (2022-05-11) gerąja patirtimi dalinosi: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Neringa Kniukštienė ir Galina Šaturina, vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė, vyr. mokytojos Laima Alšauskienė, Rasa Mikolaitienė ir Jelena Savičeva dalinosi gerąja patirtimi bei vadovavo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentų pratikumui (2022-03-28 – 2022-04-15).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje “Magiškoji STEAM laboratorija” (2022-03-22) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje „STEAM – ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ (2021-12-07) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja Agnė Zubavičienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Informacinių technologijų integravimas į ugdomąjį procesą STEAM veiklose ir jų sklaidoje“ (2021-11-18) pranešimą skaitė vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė.

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų, logopedų, specialiųjų pedagogų, neformaliojo ugdymo mokytojų forume „Patirtys, galimybės ir pasiekimai įtraukiant ir ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“ ( 2021-11-09) pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Julija Golovač.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Pasidalinimas gerąja patirtimi su socialiniais partneriais naudojant kompiuterinius įrankius ir programas“ (2021-10-21) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Julija Golovač ir Anželika Ruzienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė.

Tarptautinei mokytojų dienai skirtam filmui neformaliojo ugdymo mokytojas Paulius Jonikas parengė ir pristatė šokio pasirodymą „Pasivaikščiojimai. Čia ir dabar“ (2021-09-29).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė ir mokytoja metodininkė Irina Kerušauskienė skaitė pranešimus Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams (2021-09-16).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ugdymo aktualijos. Kaip dirbame šiandien?“ (2021-05-13) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Julija Golovač ir Anželika Ruzienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, vyr. mokytojos Nijolė Nosova ir Marina Rumianceva, vyr. logopedė Laura Varnienė ir mokytoja Zita Bucharkina.

Nuotolinėje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų, spalvų pasaulį“ (2021-05-07)  pranešimą skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Vaida Volkvičienė, Irina Kerušauskienė, Anželika Ruzienė ir Neringa Kniukštienė, neformaliojo ugdymo mokytojas Paulius Jonikas dalinosi gerąja patirtimi bei vedė atviras veiklas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams (2021-03-25 – 2021-04-15).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė ir logopedė metodininkė Marina Cybulskaja parengtė ir pristatė skaitmenines metodines priemones vaikų kalbai ugdyti,  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui apskrito stalo diskusijoje „Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas, jas integruojant į ugdymo procesą“ (2021-03-30).