Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Mokytojo dienos šventė
 • Tautinės metų šventės
 • Tradicinės metų šventės (šv. Kalėdos, Nauji metai, šv. Velykos, Motinos diena, Tėvo diena)
 • Šeimos dienos
 • Sporto šventės
 • Sportiniai-kultūriniai-edukaciniai renginiai su socialiniais partneriais
 • Mieste organizuojami renginiai
 • Respublikoje organizuojami renginiai
 • Vaikų kūrybinių darbų parodos (grupėje, įstaigoje, mieste, respublikoje)
 • Ugdymo projektų savaitės (pagal planą)
 • Išleistuvės
 • Sveikinimai vaikų gimtadienių proga

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

PAGRINDINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠVYTURĖLIS” PARTNERIAI – UGDYTINIŲ TĖVAI /GLOBĖJAI.

SOCIALINIAI PARTNERIAI: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos psichologinė pedagoginė tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka,  Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Klaipėdos lopšelis-darželis Alksniukas”, Klaipėdos lopšelis-darželis Bangelė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis”, Klaipėdos lopšelis-darželis Šaltinėlis”, Klaipėdos lopšelis-darželis Versmė”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis”, Klaipėdos Santarvės” progimnazija, Klaipėdos „Medeinės” mokykla, Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis”, Palangos lopšelis-darželis „Pasaka”, Palangos lopšelis-darželis Žilvinas”, Šakių vaikų lopšelis-darželis, Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka”, Šilutės lopšelis-darželis Gintarėlis”.

Gerosios patirties sklaida

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo iššūkiai, galimybės ir sunkumai“ (2022-12-08) gerąja patirtimi dalinosi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. logopedė Laura Varnienė, vyr. mokytoja Laima Alšauskienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje” (2022-11-30) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Julija Golovač.

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka” organizuotoje nuotolinėje respublikinėje metodinėje dienoje „Efektyvių ugdymo metodų įvairovė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (2022-11-24) pranešimus skaitė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Neringa Kniukštienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „STEAM veiklų poveikis vaiko pažangai” (2022-11-15) pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Patyriminis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Bendradarbiauja visi” (2022-11-10) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė, vyr. mokytojos Laima Alšauskienė ir Veronika Žiobakienė.

Metodinėje dienoje „Patirčių manai – kolegialaus bendradarbiavimo stiprinimo galimybės“ (2022-10-28) pranešimą skaitė vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedros kokybinio tyrimo „Dirbančiųjų pedagogų kūrybiškumo raiška ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus netradicinėse aplinkose” focus grupės interviu (2022-05-16) dalyvavo: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Irina Kerušauskienė ir Vaida Volkvičienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė ir mokytoja Liana Archipova.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje atviroje veikloje „Įstaigos aktualijos. Kuo gyvename šiandien“ (2022-05-11) gerąja patirtimi dalinosi: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Neringa Kniukštienė ir Galina Šaturina, vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja metodininkė Vaida Volkvičienė, vyr. mokytojos Laima Alšauskienė, Rasa Mikolaitienė ir Jelena Savičeva dalinosi gerąja patirtimi bei vadovavo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentų pratikumui (2022-03-28 – 2022-04-15).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje “Magiškoji STEAM laboratorija” (2022-03-22) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, vyr. logopedė Laura Varnienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotoje metodinėje dienoje „STEAM – ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ (2021-12-07) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytoja Agnė Zubavičienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Informacinių technologijų integravimas į ugdomąjį procesą STEAM veiklose ir jų sklaidoje“ (2021-11-18) pranešimą skaitė vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė.

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų, logopedų, specialiųjų pedagogų, neformaliojo ugdymo mokytojų forume „Patirtys, galimybės ir pasiekimai įtraukiant ir ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“ ( 2021-11-09) pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Julija Golovač.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Pasidalinimas gerąja patirtimi su socialiniais partneriais naudojant kompiuterinius įrankius ir programas“ (2021-10-21) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Julija Golovač ir Anželika Ruzienė, vyr. mokytoja Rasa Mikolaitienė.

Tarptautinei mokytojų dienai skirtam filmui neformaliojo ugdymo mokytojas Paulius Jonikas parengė ir pristatė šokio pasirodymą „Pasivaikščiojimai. Čia ir dabar“ (2021-09-29).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė ir mokytoja metodininkė Irina Kerušauskienė skaitė pranešimus Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams (2021-09-16).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ugdymo aktualijos. Kaip dirbame šiandien?“ (2021-05-13) pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Julija Golovač ir Anželika Ruzienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, vyr. mokytojos Nijolė Nosova ir Marina Rumianceva, vyr. logopedė Laura Varnienė ir mokytoja Zita Bucharkina.

Nuotolinėje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų, spalvų pasaulį“ (2021-05-07)  pranešimą skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Vaida Volkvičienė, Irina Kerušauskienė, Anželika Ruzienė ir Neringa Kniukštienė, neformaliojo ugdymo mokytojas Paulius Jonikas dalinosi gerąja patirtimi bei vedė atviras veiklas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos 1 kurso studentams (2021-03-25 – 2021-04-15).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė ir logopedė metodininkė Marina Cybulskaja parengtė ir pristatė skaitmenines metodines priemones vaikų kalbai ugdyti,  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui apskrito stalo diskusijoje „Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas, jas integruojant į ugdymo procesą“ (2021-03-30).

Pedagogų dalyvavimas respublikinėje ugdymo įstaigų metodinėje dienoje „Patirtimi grįstas kelias į visapusišką vaiko ugdymą“ (2018 11 16). Pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, mokytojos metodininkės Julija Golovač ir Vaida Volkvičienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, vyr. mokytojos Nijolė Nosova, Marina Reznik ir Anželika Ruzienė.

Pedagogų dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“ (2017 05 31). Pranešimus skaitė: direktorė Virginija Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, auklėtojos metodininkės Neringa Kniukštienė, Rima Žilinskienė, vyr. auklėtoja Veronika Blanaru, logopedė metodininkė Jurgita Šakienė.

Pranešimo apie Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis” priešmokyklinių grupių projektą „Gera būti mums kartu”  pristatymas miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodiniame būrelyje (2017 03 28). Auklėtojos metodininkės Julija Golovač ir Vaida Volkvičienė. 

Paskaitos skaitymas, parengti pranešimai Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos studentams (2016 10 27). Pranešimus skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomaitienė, auklėtojos metodininkės Julija Golovač, Vaida Volkvičienė ir Rima Žilinskienė.

Pranešimo “Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvacijos skatinimas vykdant projektinę veiklą” pristatymas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodiniame būrelyje (2016 04 14). Vyr. auklėtoja Neringa Kniukštienė.

Pedagogų dalyvavimas Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas”. Pranešimų pristatymas (2016 04 07). Vyr. auklėtoja N. Nosova, vyr. auklėtoja V. Borucha, auklėtoja metodininkė D. Kanišauskienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė Jurgita Šakienė.

Pranešimo “IKT taikymas ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus mokyklai” Tarptautinėje konferencijoje “Z karta ugdymo(si) sėkmės kryžkelėje” (2016 03 22). Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Julija Golovač.

Parengtas seminaras “Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) sėkmės prielaidos ikimokykliniame amžiuje” (2015 11 24). Pranešimus pristatė direktorė Virginija Jonušienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė Jelena Stepanova, vyr. logopedė Jurgita Šakienė, auklėtoja metodininkė Rima Žilinskienė, vyr. logopedė Praskovja Pancerova.

Stendinio pranešimo “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinių galių plėtojimas vykdant projektinę veiklą” konferencijoje “Projektinė veikla – galimybė ugdyti kūrybiškumą ir XXI amžiaus įgūdžius” pristatymas (2015 03 27). Vyr. auklėtoja Neringa Kniukštienė.

Pranešimo “Logopedo patirtis: inovatyvių technologijų taikymo ir logopedinės pagalbos dermė” pristatymas respublikinėje konferencijoje “Logopedo pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, galimybės, siekiai” (2015 03 20). Vyr. logopedė Jurgita Šakienė.

Atviros veiklos “Aš saugus kelyje” Klaipėdos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame susirinkime pristatymas (2014 11 13). Vyr. auklėtoja Vaida Volkvičienė.

Seminaras “IKT – vaikams, tėvams, pedagogams” (2014 10 23). Pranešėjai įstaigos pedagogai. Dalyviai Liepojos miesto ikimokyklinės įstaigos “Cirulitis” auklėtojai, logopedai.

Pranešimo “Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymas(is) priešmokyklinėje grupėje (2014 11 13). Vyr. auklėtoja Julija Golovač.

Seminaras “IKT – vaikams, tėvams, pedagogams” miesto pedagogams (2013 11 14). Pranešėjai įstaigos pedagogai.

Metodinė išvyka į Liepojos specializuotą ikimokyklinę įstaigą “Cirulitis”  (2014 04 11). Vyko lopšelis-darželis “Švyturėlis” auklėtojai ir logopedai.

Stendinio pranešimo “Auklėtojas, logopedas, tėvai – komanda, ugdanti vaikų kalbą” pristatymas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje” (2014 04 10). Vyr. auklėtoja Vaida Volkvičienė ir vyr. logopedė Jurgita Šakienė. 

Metodinė išvyka į Palangos reabilitacijos sanatoriją “Gintaras”. Logopedų dalyvavimas diskusijoje “Logopedinės pagalbos ikimokykliniame amžiuje teikimo galimybės, aktualijos” (2013 09 30).

Logopedų dalyvavimas paskaitoje “Vaiko žalingų įpročių įtaka kalbai, sąkandžiui ir laikysenai. Žalingų įpročių korekcija specialiųjų aparatų (treniruoklių) pagalba (2013 05 14).

Pranešimo “Netradicinių kalbos ugdymo metodų taikymas logopedinėje veikloje” pristatymas specialiųjų pedagogų ir logopedų konferencijoje “Švietimo pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams pristatymas. Metodinės priemonės “Klausyk ir įsiklausyk” pateikimas.  (2013 04 30). Vyr. logopedė Jurgita Šakienė.

Atviros veiklos “Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas” demonstravimas (2013 04 11). Vyr. auklėtoja J. Golovač.

Pranešimo “Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas” ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodiniame susirinkime pristatymas (2013 03 27). Pranešėja auklėtoja metodininkė R. Žilinskienė.

Atviros veiklos “Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dėmesio, atminties ir kalbos ugdymas” demonstravimas (2013 03 27). Auklėtoja metodininkė R. Žilinskienė.

Pranešimų Logoritminių metodų taikymas vaikams su kalbos neišsivystymu” ir “Logopedinio masažo taikymas įveikiant kalbos sutrikimus” pristatymas respublikinėje konferencijoje “Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams” (2012 03 22). Metodinės priemonės “Lankstinukų rinkinys: taisyklingo garsų tarimo įtvirtinimas” pristatymas. Logopedė metodininkė Marina Cybulskaja.

Projektinė veikla

TARPTAUTINIS PROJEKTAS KURIU RAIDĘ” (2019)

2019 metais lopšelis- darželis „Švyturėlis“ organizavo tarptautinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Kuriu raidę“.

Projekte dalyvavo 11 Lietuvos (Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“, Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“, Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“, Rokiškio r. Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrius, Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“, Vilniaus r. Riešės vaikų darželis ir viena Norvegijos ikimokyklinė įstaiga (Norvegijos Norlandia Dalskiene Barnehagene).

Projekto dalyviai pasirinkta technika kūrė lietuvių kalbos abėcėlės raidžių modelius. Paštu, automobiliais, iš rankų į rankas keliavo raidės į „Švyturėlį“. Kiek džiaugsmo vaikams ir darbuotojams buvo plėšti laiškus, atidarinėti dėžutes, žiūrėti kūrimo proceso nuotraukas! Žavėjomės pedagogių  kūrybiškumu ir geranoriškumu! Smagu buvo matyti į veiklas įtrauktus vaikučius!

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ logopedė  Laura Varnienė  fotografavo raides ir parengė metodinę priemonę „Abėcėlė. Iš ko pagaminta raidė“, kurią naudoja darbe, lavindama vaikų kalbą. Dėžutėje 32 kortelės su raidėmis ir kūrybinės medžiagos.  Vaikas žaisdamas: pažįsta raides ir garsus, suvokia raidės ir garso ryšį, įtvirtina garsų tarimą, rengiasi skaityti, plečia žodyną, lavinasi regimąjį suvokimą, foneminę klausą, mokosi stebėti, parinkti tinkamą medžiagą ir atsakyti į klausimą: „Iš ko pagaminta raidė?“

PROJEKTAS „LEGO PASAULIS“  (2019)

Šiuolaikiniai žaidimai ir žaislai išsiskiria savo patrauklia išvaizda ir galimybėmis. Lego-konstravimo žaidimai – tai erdvinės-struktūrinės dėlionės, reikalaujančios iš ikimokyklinukų susikaupimo, išradingumo, kruopštumo. Lego-konstravimo procesas sugeba jungti savyje įvairias ugdymo sritys: matematinių įgūdžių ugdymas, kalbinių bei komunikacinių gebėjimų ugdymas, bendras vaiko vystymasis.

Grupių „Ramunėlės“, „Bitutės“, „Pelėdžiukai“ ugdytiniai aktyviai dalyvavo pedagogų (Julija Golovač, Marina Rumianceva, Jelena Savičeva, Tatjana Gorožankina) organizuotame projekte „LEGO pasaulis“. Projekto tikslas: ugdyti sugebėjimą matyti ir suprasti konkretaus objekto konstrukciją bei ugdyti kūrybinius vaikų sugebėjimus, išradingumą. Vaikams buvo pasiūlytos kūrybinės-edukacinės veiklos: „Susipažinkime su LEGO“, „Lego pagrandukas“, „Kelionė į skaičių miestą“, „Svečiuose pas kiškį“. Projekto metu ugdytiniai bendravo, bendradarbiavo su suaugusiaisiais bei vaikais, bandė spręsti kilusias problemas, atpažinti priežasties ir pasekmės ryšius bei atskleisti savo kūrybines galias.

EKOLOGINIS-PAŽINTINIS PROJEKTAS “MES – ŽEMĖS VAIKAI” (2018)

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Švyturėlis“ vyko grupių „Varliukai“ ir „Bitutės“  pažintinis-ekologinis projektas „Mes – Žemės vaikai“. Jo metu siekėme padėti vaikams pasijusti tikrais tyrinėtojais bei išugdyti elementarius aplinkosaugos įgūdžius. Projektą įgyvendino kūrybinė pedagogų grupė: priešmokyklinio ugdymo mokytojai Julija Golovač ir Jelena Savičeva, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Marina Rumianceva, Irina Kerušauskienė bei logopedė Marina Cybulskaja. Ugdytinių ekologinės sąvokos buvo plėtojamos per įvairią praktinę vaikų veiklą, žaidimus, eksperimentavimą ir patirtį.

Vaikai dalyvavo pažintinėje-edukacinėje veikloje: „Stebuklingas vanduo“, „Kiek sveria oras?“, „Ką mes žinome apie žemę?“, „Augalų ir gyvūnų globa“, „Šiukšlių rūšiavimas“, pramoginėje-edukacinėje veikloje „Kaip mes mylime mūsų Žemę“. Dalyvaudami veikloje, vaikai susipažino su žemės, vandens ir oro savybėmis, atliko bandymus ir eksperimentus. Daug dėmesio buvo skiriama žemės užterštumo, šiukšlių rūšiavimo klausimams, pokalbiams apie augalų ir gyvūnų apsaugą. Vaikai išreiškė savo norus nelaužti medžių, nežudyti gyvūnų, nemesti bet kur plastikinių maišelių. Grupių ugdytiniai kartu su tėveliais kūrė darbelius iš antrinių žaliavų darželio parodai „Suteiksime atliekoms antrąjį gyvenimą“.

PROJEKTINĖ SAVAITĖ “OBUOLINĖS” (2017)

Pasipuošę obuoliukų karūnėlėmis į salę rinkosi „obuoliautojai“. Pasipuošę buvo ne tik šventės dalyviai… „Obuolinių šeimininkės, auklėtojos metodininkės Dalios Kanišauskienės kaklą puošė originalūs rojaus obuoliukų karoliai. Šventei papuošta salė, vaikų visą savaitę daryti darbeliai, ant stalų netilpo mamyčių gaminti skanėstai iš obuoliai ir skambanti V.V. Landsbergio „O žvaigždė puodynėj“ nė minitei neleido užmiršti, jog patekome į „Obuolines“.

Projektas „Obuolinės“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ grupėse buvo vykdomas spalio 16 – 19 dienomis. Kiekvieną dieną vaikai, padedami auklėtojų, piešė, lipdė, aplikavo, klausėsi grožinės literatūros kūrinių, mokėsi eilėraščių bei dainelių apie obuolius. Projektinės savaitės kulminacija vyko muzikos salėje, kurioje dalyvavo viso darželio vaikučiai. Šventės metu buvo prisiminta, kaip rudens karalius OBUOLIUKAS auga, kokios sąlygos jam augti mūsų krašte, jo sandara, maistinės savybės bei jo nauda mūsų organizmui.

Netrūko eilėraščių, dainų, mįslių, patarlių apie obuoliukus, kuriuos vaikai išmoko per savaitę, vaikai dalyvavo bei rungėsi atlikdami įvairias užduotis, varžėsi obuolių rinkimo estafetėse. Na, o šventės hitu tapo – lietuvių liaudies žaidimas „Tupi Jurgis obely“, kurį vaikai prašė kartoti ir kartoti…

RESPUBLIKINIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ EKOLOGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAS 

“SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ” (2016)

Pasklido moliūgai po visą Lietuvą… 

Moliūgo kelionė mūsų darželyje pradidėjo nuo mažos sėklytės, kurią vaikai kartu su auklėtojomis pasėjo darželyje, stebėjo daigelio augimą. Kartu su pedagogais domėjosi, ko reikia augalui, kad jis užaugtų, skatino vaikų smalsumą bei kantrumą, taip pat ugdė pagarbą gyvybei. Per Šeimos šventę daigeliai pasklido į šeimas, kur jais vasaros metu rūpinosi vaikai bei jų šeimos nariai. Rudenį šeimų išauginti moliūgai grįžo į darželį, vieni didesni, kiti mažesni, bet visi vaikams vienodai svarbūs, nes rūpimasis moliūgu vaikams suteikė pažinimo džiaugsmo, puoselėjo vaikų dvasines vertybes, ugdė pagarbą gyvybei, padėjo vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.

RESPUBLIKINIS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS “TARPTAUTINĖ PAGALVIŲ MŪŠIO DIENA” (2016)

Tarptautinė pagalvių mūšio diena švenčiama pirmąjį balandžio šeštadienį. Šią dieną žmonės susirenka įvairių pasaulio miestų aikštėse ir kaunasi pagalvėmis, kurios nuo kovos virsta plunksnų kamuoliais. Mūsų įstaigos vaikai dalyvavo organizuotame respublikiniame projekte. Šio projekto metu įstaigos bendruomenė mokėsi susigyventi su stresu, ieškojo įvairių būdų kaip įveikti stresą.


TARPTAUTINIS  VAIKŲ MENO PROJEKTAS “RAKTELIS MAMAI” (2015-2016 m.m.)

Šiais mokslo metais lopšelio – darželio „Švyturėlis“ „Nykštukų“ grupės auklėtiniai, jų tėvai bei pedagogai dalyvavo Tarptautiniame vaikų meno projekte „Raktelis mamai“, skirtą Motinos dienai paminėti. Visą balandžio mėnesį projekto dalyviai kūrė savitą dailės darbą mamai. Šio projekto tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos, kitų šalių vaikų ugdymo įstaigose. Visą mėnesį vaikai namuose ir darželyje konstravo įvairių formų ir dydžių raktelius, naudodami gamtines ar dirbtines medžiagas. Vaikų sukurti rakteliai projekto metu dovanoti mamoms, eksponuoti  gamtoje, kurtos meninės kompozicijos.


TARPTAUTINIS PROJEKTAS “PASODINK MILIJONĄ MEDŽIŲ” (ENO TREELYMPICS 2015) 

Medžių sodininimas  ugdo žmonių gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti medžius ir mišką, ugdoma ekologinė kultūra, pilietiškumas, savarankiškumas saugant ir prižiūrint gamtą. Medžiai svarbūs dėl to, kad gamina deguonį, kuris mums reikalingas kvėpuojant. Todėl mūsų įstaiga nusprendė dalyvauti programoje, kurios tikslas pasodinti medžių, ugdyti ekologinį mąstymą per praktinę veiklą.


KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAS “SUSIPAŽINKIME SU SPORTO ŠAKOMIS” (2015)
Vaiko veikimas ir judėjimas yra reikšminga apraiška, kuri leidžia jam tapti suaugesniu žmogumi. Tai svarbus augimo ir brendimo veiksnys, pasiruošimas tolimesniam gyvenimui. Dalį patirties ir vertybių vaikas įgyja šeimoje, todėl jo individualumas ar pažinimas sėkmingai gali vykti tik bendradarbiaujant su šeima. Tuo tikslu dalyvaujame Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto “Susipažinkime su sporto šakomis” renginiuose. Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinant sporto šakas; stiprinti sveikatą, mokyti ją puoselėti ir saugoti.
2015-02-13 “Varliukų” grupės ugdytiniai susipažinti su sporto šakomis vyko Klaipėdos darželį-mokyklą “Šaltinėlis”, kur turėjo galimybę susipažinti su viena iš sporto šakų – trikrepšiu.
2015-03-26 “Saulučių” grupės vaikai vyko į lengvosios atletikos maniežą susipažinti su šios sporto šakos rungtimis pažintiniame renginyje “Bėk, šok, mesk”.

TAUTINIS PROJEKTAS “TĖVIŠKĖS METAI” (2014-2015 m.m.)
Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių tradicijos, papročiai.  Tik retoje šeimoje dvasinis mūsų protėvių palikimas yra vertinamas, puoselėjamas ir perduodamas vaikams. Todėl pedagogas tampa bene vieninteliu etninės kultūros pradmenų ugdytoju, jos saugotoju ir skleidėju. Bendra veikla laukiant tradicinių švenčių ir jas švenčiant skatina labiau gilintis į pamirštas tradicijas, į svarbias dienas, paįvairinančias kasdienybę. Tautinio projekto “Tėviškės metai” metu vaikai bus ugdomi ne mokant juos tautiškumo, o ju gyvenant. Projekto tikslas – puoselėti senųjų lietuvių papročius, tradicijas, šventes. Projekte dalyvauja pedagogai, vaikai, tėvai.

TARPTAUTINĖ VAIKŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA “ZIPIO DRAUGAI”

Nuo 2012 m. iki pat šių dienų “Drugelių” grupės udytiniai dalyvauja socialinių įgūdžių programoje “Zipio draugai”. 2014 metais į projekto veiklą įsijungė “Saulučių” grupės vaikai. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – priešmokyklinių grupių vaikai. Šios programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programos idėja paprasta: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.


EKOLOGINIS-SVEIKATINIMO PROJEKTAS “RŪPESČIU IR MEILE IŠAUGINTAS”

(2014-2015 m. m.)

2015 m. vasario mėn. “Varliukų” grupėje vykdytas projektas “Rūpesčiu ir meile išaugintas”, kurio tikslas – supažindinti vaikus su augalų auginimu, jų priežiūra. Suprasti, pažinti, mylėti, rūpintis augalais reikia vaikus pradėti ugdyti nuo mažumės. Šiuo projektu nutarėme vaikus priartinti prie gamtos. Grupėje daiginome žirnius, pupas, moliūgų sėklas, sodinome svogūnus. Darėme įvairius bandymus su augalais. Stebėjome kaip veikiami vandens, šviesos ir šilumos jie išleido daigelius. Augalus prižiūrintys vaikai pasijuto esą už juos atsakingi: siekė pažinti, sudaryti tinkamas sąlygas jiems augti. Stebėjimų pagalba suprato, kad augalo nužydėjimas nereiškia gyvybės pabaigos – gyvybė perduodama sėklai. Dalyvavimas veikloje tobulino įvairius vaikų gebėjimus, turtino žodyną ir lavino kalbą, mokė vaikus susitelkti bendrai veiklai. Kiekvienas žingsnelis lydimas prasmingos veiklos – vaiko kelias pažinimo link.


PAŽINTINIS-SVEIKATINIMO PROJEKTAS “STEBUKLINGAS VANDUO” (2014-2015 m. m.)

2014-2015 m. m. grupėje “Saulėgrąžos” vykdėme projektą projektą “Stebuklingas vanduo”. Projekto metu vaikai sužinojo, kad vanduo gali būti karštas, šaltas, verdantis. Žemoje temperatūroje vanduo užsąla, aukštesnėje – tirpsta. Vanduo būna bekvapis, bespalvis, beskonis, beformis. Vanduo turi savybę tirpdyti įvairias medžiagas (pvz. cukrų, druską, dažus), bet ne visas (pvz. smėlį). Žaidėme įvairius žaidimus: “Skęsta-neskęsta”, “Muilo burbulai”, “Kur pasislėpė vanduo?”.  Vaikai sužinojo, kad vandenį galima sušaldyti, atšaldyti, nudažyti, suteikti skonį, nuplauti purvą. Vaikai suprato, kad vanduo – pagrindinis skystis Žemėje.


DVIKALBIO UGDYMO PROJEKTAS “GERA BŪTI MUMS KARTU” (2013-2014 m. m.)

Galimybė suprasti kitą kalbą ir būti suprastam atveria suvokimą, jog naudojimasis kita kalbos patirtim kaip bendravimo priemone tampa raktu į duris, atveriančias norą motyvuotai tobulėti ir skatinti save tikslingai realizuoti. Šių edukacinių iniciatyvų ėmėsi ir mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Julija Golovač ir Vaida Volkvičienė, muzikos mokytoja Galina Šaturina, įgyvendindamos dvikalbio ugdymo projektą “Gera būti mums kartu”, kuriame ugdytiniai bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje bei mokosi kalbėti lietuviškai.


PAŽINTINIS PROJEKTAS “MAŽŲJŲ VABALIUKŲ PASAULYJE” (2013-2014 m. m.)

Mūsų žemėje gyvena labai daug įvairiausių rūšių gyvūnų. Nuo mažų dienų vaikai turi būti ugdomi gamtoje ir pačios gamtos pavyzdžiu. Gamtą privalu gerbti. Projektas “Mažųjų vabaliukų pasaulyje” skirtas tam, kad vaikai kuo giliau susipažintų su vabzdžių požymiais, tirtų vabzdžių gyvenimo liniją, suprastų mitybos grandines, kuriose jie dalyvauja. Projekto metu ugdytiniai pateikė daug klausimų apie vabzdžių gyvenimo būdą, domėjosi jų pavadinimais, stebėjo vaaliukus įstaigos teritorijoje, akimirkas fiksavo fotoaparatu, įspūdžius išreiškė piešiniais, žodžiu, naudojo įvairias technikas ir gamtines medžiagas, kuriant darbelius.


MENINIS PROJEKTAS “ATVERKIME MENŲ SKRYNELĘ” (2013-2014 m. m.)

Kūrybiškumas reikalingas kiekvienam vaikui visose jo gyvenimo ir veiklos srityse. Meninė veikla suteikia pozityvių emocijų. Darželyje kiekvienam vaikui sudaryta galimybė kurti, nes vaikai iš prigimties yra smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti. Siekdami, kad vaikai įgytų bendravimo įgūdžių, labiau pažintų save ir draugus, plėtotų savo kūrybiškumą, įvertintų save bei draugus kaip unikalias ir originalias asmenybes, vykdome meninį projektą, kurio tikslas – ugdyti vaikų meninę kompetenciją, skatinti ugdytinių saviraišką, kūryiškumą, gebėjimą suprasti ir vertinti kito kūrybinę raišką. Projekte dalyvauja įstaigos ugdytiniai, pedagogai, tėvai.


EKOLOGINIS PROJEKTAS “AŠ – GAMTOS DRAUGAS” (2013-2014 m. m.)

Vaikas su gamta susiduria labai anksti. Nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų jis ieško informacijos apie supančią aplinką. Gamtosauginis-ekologinis ugdymas turi būti nuoseklus procesas prasidedantis ankstyvojoje vaikystėje ir besitęsiantis visą gyvenimą. Vykdydami šį projektą siekiame, kad vaikai pajustų, suprastų, jog žmonės mūsų planetoje gyvens tol, kol žemėje žydi gėlės, čiurlena upeliai, ošia miškai, čiulba paukščiai, tol, kol žmogus ir gamta yra ir bus draugai. Projekto tikslas – atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, kartu formuojant atsakingas asmenybes, siekiančias išsaugoti natūralią, švarią, gražią aplinką.


TARPTAUTINIS TĖVŲ IR PEDAGOGŲ PROJEKTAS “ALTERNATYVŪS IR KŪRYBIŠKI UGDYMO METODAI VAIKŲ KALBOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOJE” (2012-2014 m. m.)

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gegužės1 d. “Drugelių” grupės bendruomenė dalyvavo tarptautiniame projekte, kurio tikslas – sudaryti palankias sąlygas kalbos sutrikimų prevencijai, naudojant alternatyvius ir kūryiškus veiklos metodus. Projekto metu vaikai ir tėvai noriai dalyvavo pedagoginiame procese, dalyvavo renginiuose. Tėvai domėjosi vaikų ugdymo klausimais, buvo sprendžiami sunkumai, iškilę projekto metu vykdomose veiklose, namuose atliko artikuliacinio aparato ir kvėpavimo lavinimui skirtus pratimus. Sudarytos palankios ir pozityvios sąlygos veiklai pagerino vaikų emocinę savijautą, skatino noriai komunikuoti su bendraamžiais, dirbti komandoje su suaugusiais.