Tradiciniai renginiai:

 • Žinių diena;
 • Svečiuose pas Girinuką;
 • Rudens šventė;
 • Kalėdos;
 • Užgavėnės;
 • Velykos;
 • Šeimos diena;
 • Vaikų gynimo diena;
 • Respublikiniai renginiai;
 • Sporto šventės;
 • Sportiniai-kultūriniai-edukaciniai renginiai su socialiniais partneriais;
 • Vaikų kūrybinių darbų parodos (grupėje, įstaigoje, mieste);
 • Išleistuvės.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

PAGRINDINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" PARTNERIAI – UGDYTINIŲ TĖVAI (GLOBĖJAI).

BENDRADARBIAUJAME SU MOKSLO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS (KU, UPC, KPŠKC, KU TSI, PPT, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Klaipėdos valstybinė kolegija, VĮ "Vaiko labui", LPF "Maisto bankas"). Mūsų partneriai yra lopšeliai-darželiai "Alksniukas", "Bangelė", "Du gaideliai", "Versmė", Klaipėdos "Gabijos" progimnazija, Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos "Santarvės" pagrindinė mokykla, Palangos lopšelis-darželis "Žilvinas", Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas".

Bendri renginiai ir edukacinės veiklos

Projekto "Gera ir smagu būti mus kartu" įgyvendinimas su lopšelio-darželio "Versmė" ugdytiniais (2015-2016 m. m.)

Dalyvavimas vaikų piešinių parodose "Stebuklo belaukiant" ir  "Tų paukštelių margumas" vaikų ligoninėje (2015-2016m. m.)

Lopšelio-darželio „Alksniukas“ ugdytinių sveikinimas darželio jubiliejaus proga „Sveikinimų lietus“ (2016 01 06)

Spektaklis „Kalėdinė pasaka“ lopšelio-darželio „Versmė“ ugdytiniams (2016 01 07)

Svečiuose J. Kačinsko muzikos mokyklos mokiniai. Koncertas „Skamba muzikos garsai“ (2016 02 23)

Edukacinės valandėlės vaikams „Kur gyvena vitaminai?“, „Burnos higiena“, „Apie mitybą“ (2016 03-05). Valandėles vedė Visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Renginys "Daržovių puota" lopšelyje-darželyje "Alksniukas" (2016 03)

Kūrybinės raiškos festivalis „Velykų džiaugsmas“ „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje (2016 m. 03)

Gerosios patirties sklaida

Pranešimo "Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvacijos skatinimas vykdant projektinę veiklą" pristatymas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodiniame būrelyje (2016 04 14). Vyr. auklėtoja Neringa Kniukštienė.

Pedagogų dalyvavimas Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas". Pranešimų pristatymas (2016 04 07). Vyr. auklėtoja N. Nosova, vyr. auklėtoja V. Borucha, auklėtoja metodininkė D. Kanišauskienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė Jurgita Šakienė.

Pranešimo "IKT taikymas ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus mokyklai" Tarptautinėje konferencijoje "Z karta ugdymo(si) sėkmės kryžkelėje" (2016 03 22). Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Julija Golovač.

Parengtas seminaras "Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) sėkmės prielaidos ikimokykliniame amžiuje" (2015 11 24). Pranešimus pristatė direktorė Virginija Jonušienė, logopedė metodininkė Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė Jelena Stepanova, vyr. logopedė Jurgita Šakienė, auklėtoja metodininkė Rima Žilinskienė, vyr. logopedė Praskovja Pancerova.

Stendinio pranešimo "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinių galių plėtojimas vykdant projektinę veiklą" konferencijoje "Projektinė veikla – galimybė ugdyti kūrybiškumą ir XXI amžiaus įgūdžius" pristatymas (2015 03 27). Vyr. auklėtoja Neringa Kniukštienė.

Pranešimo "Logopedo patirtis: inovatyvių technologijų taikymo ir logopedinės pagalbos dermė" pristatymas respublikinėje konferencijoje "Logopedo pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, galimybės, siekiai" (2015 03 20). Vyr. logopedė Jurgita Šakienė.

Atviros veiklos "Aš saugus kelyje" Klaipėdos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame susirinkime pristatymas (2014 11 13). Vyr. auklėtoja Vaida Volkvičienė.

Seminaras "IKT – vaikams, tėvams, pedagogams" (2014 10 23). Pranešėjai įstaigos pedagogai. Dalyviai Liepojos miesto ikimokyklinės įstaigos "Cirulitis" auklėtojai, logopedai.

Pranešimo "Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymas(is) priešmokyklinėje grupėje (2014 11 13). Vyr. auklėtoja Julija Golovač.

Seminaras "IKT – vaikams, tėvams, pedagogams" miesto pedagogams (2013 11 14). Pranešėjai įstaigos pedagogai.

Metodinė išvyka į Liepojos specializuotą ikimokyklinę įstaigą "Cirulitis"  (2014 04 11). Vyko lopšelis-darželis "Švyturėlis" auklėtojai ir logopedai.

Stendinio pranešimo "Auklėtojas, logopedas, tėvai – komanda, ugdanti vaikų kalbą" pristatymas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje" (2014 04 10). Vyr. auklėtoja Vaida Volkvičienė ir vyr. logopedė Jurgita Šakienė. 

Metodinė išvyka į Palangos reabilitacijos sanatoriją "Gintaras". Logopedų dalyvavimas diskusijoje "Logopedinės pagalbos ikimokykliniame amžiuje teikimo galimybės, aktualijos" (2013 09 30).

Logopedų dalyvavimas paskaitoje "Vaiko žalingų įpročių įtaka kalbai, sąkandžiui ir laikysenai. Žalingų įpročių korekcija specialiųjų aparatų (treniruoklių) pagalba (2013 05 14).

Pranešimo "Netradicinių kalbos ugdymo metodų taikymas logopedinėje veikloje" pristatymas specialiųjų pedagogų ir logopedų konferencijoje "Švietimo pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams pristatymas. Metodinės priemonės "Klausyk ir įsiklausyk" pateikimas.  (2013 04 30). Vyr. logopedė Jurgita Šakienė.

Atviros veiklos "Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas" demonstravimas (2013 04 11). Vyr. auklėtoja J. Golovač.

Pranešimo "Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas" ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodiniame susirinkime pristatymas (2013 03 27). Pranešėja auklėtoja metodininkė R. Žilinskienė.

Atviros veiklos "Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dėmesio, atminties ir kalbos ugdymas" demonstravimas (2013 03 27). Auklėtoja metodininkė R. Žilinskienė.

Pranešimų Logoritminių metodų taikymas vaikams su kalbos neišsivystymu" ir "Logopedinio masažo taikymas įveikiant kalbos sutrikimus" pristatymas respublikinėje konferencijoje "Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams" (2012 03 22). Metodinės priemonės "Lankstinukų rinkinys: taisyklingo garsų tarimo įtvirtinimas" pristatymas. Logopedė metodininkė Marina Cybulskaja.

Projektinė veikla

PROJEKTINĖ SAVAITĖ "OBUOLINĖS" (2017)

 

Pasipuošę obuoliukų karūnėlėmis į salę rinkosi „obuoliautojai“. Pasipuošę buvo ne tik šventės dalyviai… „Obuolinių šeimininkės, auklėtojos metodininkės Dalios Kanišauskienės kaklą puošė originalūs rojaus obuoliukų karoliai.

Šventei papuošta salė, vaikų visą savaitę daryti darbeliai, ant stalų netilpo mamyčių gaminti skanėstai iš obuoliai ir skambanti V.V. Landsbergio „O žvaigždė puodynėj“ nė minitei neleido užmiršti, jog patekome į „Obuolines“.

Projektas „Obuolinės“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ grupėse buvo vykdomas spalio 16 – 19 dienomis. Kiekvieną dieną vaikai, padedami auklėtojų, piešė, lipdė, aplikavo, klausėsi grožinės literatūros kūrinių, mokėsi eilėraščių bei dainelių apie obuolius. Projektinės savaitės kulminacija vyko muzikos salėje, kurioje dalyvavo viso darželio vaikučiai. Šventės metu buvo prisiminta, kaip rudens karalius OBUOLIUKAS auga, kokios sąlygos jam augti mūsų krašte, jo sandara, maistinės savybės bei jo nauda mūsų organizmui.

Netrūko eilėraščių, dainų, mįslių, patarlių apie obuoliukus, kuriuos vaikai išmoko per savaitę, vaikai dalyvavo bei rungėsi atlikdami įvairias užduotis, varžėsi obuolių rinkimo estafetėse.

Na, o šventės hitu tapo – lietuvių liaudies žaidimas „Tupi Jurgis obely“, kurį vaikai prašė kartoti ir kartoti…

 

RESPUBLIKINIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ EKOLOGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAS 

"SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ" (2016)

Pasklido moliūgai po visą Lietuvą… 

Moliūgo kelionė mūsų darželyje pradidėjo nuo mažos sėklytės, kurią vaikai kartu su auklėtojomis pasėjo darželyje, stebėjo daigelio augimą. Kartu su pedagogais domėjosi, ko reikia augalui, kad jis užaugtų, skatino vaikų smalsumą bei kantrumą, taip pat ugdė pagarbą gyvybei. Per Šeimos šventę daigeliai pasklido į šeimas, kur jais vasaros metu rūpinosi vaikai bei jų šeimos nariai. Rudenį šeimų išauginti moliūgai grįžo į darželį, vieni didesni, kiti mažesni, bet visi vaikams vienodai svarbūs, nes rūpimasis moliūgu vaikams suteikė pažinimo džiaugsmo, puoselėjo vaikų dvasines vertybes, ugdė pagarbą gyvybei, padėjo vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.

 

RESPUBLIKINIS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS "TARPTAUTINĖ PAGALVIŲ MŪŠIO DIENA" (2016)

Tarptautinė pagalvių mūšio diena švenčiama pirmąjį balandžio šeštadienį. Šią dieną žmonės susirenka įvairių pasaulio miestų aikštėse ir kaunasi pagalvėmis, kurios nuo kovos virsta plunksnų kamuoliais. Mūsų įstaigos vaikai dalyvavo organizuotame respublikiniame projekte. Šio projekto metu įstaigos bendruomenė mokėsi susigyventi su stresu, ieškojo įvairių būdų kaip įveikti stresą. 


TARPTAUTINIS  VAIKŲ MENO PROJEKTAS "RAKTELIS MAMAI" (2015-2016 m.m.)

Šiais mokslo metais lopšelio – darželio „Švyturėlis“ „Nykštukų“ grupės auklėtiniai, jų tėvai bei pedagogai dalyvavo Tarptautiniame vaikų meno projekte „Raktelis mamai“, skirtą Motinos dienai paminėti. Visą balandžio mėnesį projekto dalyviai kūrė savitą dailės darbą mamai. Šio projekto tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos, kitų šalių vaikų ugdymo įstaigose. Visą mėnesį vaikai namuose ir darželyje konstravo įvairių formų ir dydžių raktelius, naudodami gamtines ar dirbtines medžiagas. Vaikų sukurti rakteliai projekto metu dovanoti mamoms, eksponuoti  gamtoje, kurtos meninės kompozicijos.


TARPTAUTINIS PROJEKTAS "PASODINK MILIJONĄ MEDŽIŲ" (ENO TREELYMPICS 2015) 

Medžių sodininimas  ugdo žmonių gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti medžius ir mišką, ugdoma ekologinė kultūra, pilietiškumas, savarankiškumas saugant ir prižiūrint gamtą. Medžiai svarbūs dėl to, kad gamina deguonį, kuris mums reikalingas kvėpuojant. Todėl mūsų įstaiga nusprendė dalyvauti programoje, kurios tikslas pasodinti medžių, ugdyti ekologinį mąstymą per praktinę veiklą.


KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAS "SUSIPAŽINKIME SU SPORTO ŠAKOMIS" (2015)
 
Vaiko veikimas ir judėjimas yra reikšminga apraiška, kuri leidžia jam tapti suaugesniu žmogumi. Tai svarbus augimo ir brendimo veiksnys, pasiruošimas tolimesniam gyvenimui. Dalį patirties ir vertybių vaikas įgyja šeimoje, todėl jo individualumas ar pažinimas sėkmingai gali vykti tik bendradarbiaujant su šeima. Tuo tikslu dalyvaujame Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto "Susipažinkime su sporto šakomis" renginiuose. Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinant sporto šakas; stiprinti sveikatą, mokyti ją puoselėti ir saugoti.
2015-02-13 "Varliukų" grupės ugdytiniai susipažinti su sporto šakomis vyko Klaipėdos darželį-mokyklą "Šaltinėlis", kur turėjo galimybę susipažinti su viena iš sporto šakų – trikrepšiu.
2015-03-26 "Saulučių" grupės vaikai vyko į lengvosios atletikos maniežą susipažinti su šios sporto šakos rungtimis pažintiniame renginyje "Bėk, šok, mesk".

TAUTINIS PROJEKTAS "TĖVIŠKĖS METAI" (2014-2015 m.m.)
 
Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių tradicijos, papročiai.  Tik retoje šeimoje dvasinis mūsų protėvių palikimas yra vertinamas, puoselėjamas ir perduodamas vaikams. Todėl pedagogas tampa bene vieninteliu etninės kultūros pradmenų ugdytoju, jos saugotoju ir skleidėju. Bendra veikla laukiant tradicinių švenčių ir jas švenčiant skatina labiau gilintis į pamirštas tradicijas, į svarbias dienas, paįvairinančias kasdienybę. Tautinio projekto "Tėviškės metai" metu vaikai bus ugdomi ne mokant juos tautiškumo, o ju gyvenant. Projekto tikslas – puoselėti senųjų lietuvių papročius, tradicijas, šventes. Projekte dalyvauja pedagogai, vaikai, tėvai.

TARPTAUTINĖ VAIKŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA "ZIPIO DRAUGAI"

Nuo 2012 m. iki pat šių dienų "Drugelių" grupės udytiniai dalyvauja socialinių įgūdžių programoje "Zipio draugai". 2014 metais į projekto veiklą įsijungė "Saulučių" grupės vaikai. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – priešmokyklinių grupių vaikai. Šios programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programos idėja paprasta: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.

     


EKOLOGINIS-SVEIKATINIMO PROJEKTAS "RŪPESČIU IR MEILE IŠAUGINTAS"

(2014-2015 m. m.)

2015 m. vasario mėn. "Varliukų" grupėje vykdytas projektas "Rūpesčiu ir meile išaugintas", kurio tikslas – supažindinti vaikus su augalų auginimu, jų priežiūra. Suprasti, pažinti, mylėti, rūpintis augalais reikia vaikus pradėti ugdyti nuo mažumės. Šiuo projektu nutarėme vaikus priartinti prie gamtos. Grupėje daiginome žirnius, pupas, moliūgų sėklas, sodinome svogūnus. Darėme įvairius bandymus su augalais. Stebėjome kaip veikiami vandens, šviesos ir šilumos jie išleido daigelius. Augalus prižiūrintys vaikai pasijuto esą už juos atsakingi: siekė pažinti, sudaryti tinkamas sąlygas jiems augti. Stebėjimų pagalba suprato, kad augalo nužydėjimas nereiškia gyvybės pabaigos – gyvybė perduodama sėklai. Dalyvavimas veikloje tobulino įvairius vaikų gebėjimus, turtino žodyną ir lavino kalbą, mokė vaikus susitelkti bendrai veiklai. Kiekvienas žingsnelis lydimas prasmingos veiklos – vaiko kelias pažinimo link.


PAŽINTINIS-SVEIKATINIMO PROJEKTAS "STEBUKLINGAS VANDUO" (2014-2015 m. m.)

2014-2015 m. m. grupėje "Saulėgrąžos" vykdėme projektą projektą "Stebuklingas vanduo". Projekto metu vaikai sužinojo, kad vanduo gali būti karštas, šaltas, verdantis. Žemoje temperatūroje vanduo užsąla, aukštesnėje – tirpsta. Vanduo būna bekvapis, bespalvis, beskonis, beformis. Vanduo turi savybę tirpdyti įvairias medžiagas (pvz. cukrų, druską, dažus), bet ne visas (pvz. smėlį). Žaidėme įvairius žaidimus: "Skęsta-neskęsta", "Muilo burbulai", "Kur pasislėpė vanduo?".  Vaikai sužinojo, kad vandenį galima sušaldyti, atšaldyti, nudažyti, suteikti skonį, nuplauti purvą. Vaikai suprato, kad vanduo – pagrindinis skystis Žemėje.


DVIKALBIO UGDYMO PROJEKTAS "GERA BŪTI MUMS KARTU" (2013-2014 m. m.)

Galimybė suprasti kitą kalbą ir būti suprastam atveria suvokimą, jog naudojimasis kita kalbos patirtim kaip bendravimo priemone tampa raktu į duris, atveriančias norą motyvuotai tobulėti ir skatinti save tikslingai realizuoti. Šių edukacinių iniciatyvų ėmėsi ir mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Julija Golovač ir Vaida Volkvičienė, muzikos mokytoja Galina Šaturina, įgyvendindamos dvikalbio ugdymo projektą "Gera būti mums kartu", kuriame ugdytiniai bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje bei mokosi kalbėti lietuviškai.


PAŽINTINIS PROJEKTAS "MAŽŲJŲ VABALIUKŲ PASAULYJE" (2013-2014 m. m.)

Mūsų žemėje gyvena labai daug įvairiausių rūšių gyvūnų. Nuo mažų dienų vaikai turi būti ugdomi gamtoje ir pačios gamtos pavyzdžiu. Gamtą privalu gerbti. Projektas "Mažųjų vabaliukų pasaulyje" skirtas tam, kad vaikai kuo giliau susipažintų su vabzdžių požymiais, tirtų vabzdžių gyvenimo liniją, suprastų mitybos grandines, kuriose jie dalyvauja. Projekto metu ugdytiniai pateikė daug klausimų apie vabzdžių gyvenimo būdą, domėjosi jų pavadinimais, stebėjo vaaliukus įstaigos teritorijoje, akimirkas fiksavo fotoaparatu, įspūdžius išreiškė piešiniais, žodžiu, naudojo įvairias technikas ir gamtines medžiagas, kuriant darbelius.


MENINIS PROJEKTAS "ATVERKIME MENŲ SKRYNELĘ" (2013-2014 m. m.)

Kūrybiškumas reikalingas kiekvienam vaikui visose jo gyvenimo ir veiklos srityse. Meninė veikla suteikia pozityvių emocijų. Darželyje kiekvienam vaikui sudaryta galimybė kurti, nes vaikai iš prigimties yra smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti. Siekdami, kad vaikai įgytų bendravimo įgūdžių, labiau pažintų save ir draugus, plėtotų savo kūrybiškumą, įvertintų save bei draugus kaip unikalias ir originalias asmenybes, vykdome meninį projektą, kurio tikslas – ugdyti vaikų meninę kompetenciją, skatinti ugdytinių saviraišką, kūryiškumą, gebėjimą suprasti ir vertinti kito kūrybinę raišką. Projekte dalyvauja įstaigos ugdytiniai, pedagogai, tėvai.


EKOLOGINIS PROJEKTAS "AŠ – GAMTOS DRAUGAS" (2013-2014 m. m.)

Vaikas su gamta susiduria labai anksti. Nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų jis ieško informacijos apie supančią aplinką. Gamtosauginis-ekologinis ugdymas turi būti nuoseklus procesas prasidedantis ankstyvojoje vaikystėje ir besitęsiantis visą gyvenimą. Vykdydami šį projektą siekiame, kad vaikai pajustų, suprastų, jog žmonės mūsų planetoje gyvens tol, kol žemėje žydi gėlės, čiurlena upeliai, ošia miškai, čiulba paukščiai, tol, kol žmogus ir gamta yra ir bus draugai. Projekto tikslas – atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, kartu formuojant atsakingas asmenybes, siekiančias išsaugoti natūralią, švarią, gražią aplinką.


TARPTAUTINIS TĖVŲ IR PEDAGOGŲ PROJEKTAS "ALTERNATYVŪS IR KŪRYBIŠKI UGDYMO METODAI VAIKŲ KALBOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOJE" (2012-2014 m. m.)

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gegužės1 d. "Drugelių" grupės bendruomenė dalyvavo tarptautiniame projekte, kurio tikslas – sudaryti palankias sąlygas kalbos sutrikimų prevencijai, naudojant alternatyvius ir kūryiškus veiklos metodus. Projekto metu vaikai ir tėvai noriai dalyvavo pedagoginiame procese, dalyvavo renginiuose. Tėvai domėjosi vaikų ugdymo klausimais, buvo sprendžiami sunkumai, iškilę projekto metu vykdomose veiklose, namuose atliko artikuliacinio aparato ir kvėpavimo lavinimui skirtus pratimus. Sudarytos palankios ir pozityvios sąlygos veiklai pagerino vaikų emocinę savijautą, skatino noriai komunikuoti su bendraamžiais, dirbti komandoje su suaugusiais.

klh
2018 m. lapkričio mėn.
P A T K P Š S
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930