Klaipėdos lopšelio-darželio "Švyturėlis" ikimokyklinio ugdymo programa              parsisiųsti PDF formatu
Neformaliojo priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa              parsisiųsti pdf formatu
Priešmokyklinio ugdymo programa                     parsisiųsti adobe.pdf formatu
Ikimokyklinio ugdymo programa                       parsisiųsti adobe.pdf formatu
Neformaliojo vaikų švietimo šokio judesio mokymo programa                 parsisiųsti adobe.pdf formatu
Neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa                 parsisiųsti adobe.pdf formatu
Priešmokyklinėje grupėje „Saulutės“ ir specialiojoje jungtinėje ikimokyklinėje grupėje „Saulėgrąžos“ įgyvendinama programa "Zipio draugai"               http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

,,Zipio draugai" – tai Tarptautinė programa, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.Dalyvaudami programoje "Zipio draugai" vaikai mokosi:

  • atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;
  • aiškiai įvardinti/ pasakyti tai, ką nori pasakyti;
  • įdėmiai klausytis;
  • kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;
  • rasti draugų ir išsaugoti draugystę;
  • įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;
  • nesileisti, kad būtų priekabiaujama;
  • spręsti konfliktus;
  • išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.