Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka


Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ informacijos saugos ir IT naudojimo tvarka


Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje