Asmuo atsakingas už duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir darbo koordinavimą įstaigoje:

Daiva Saulevičienė

tel. 8 (46) 34 62 39, el. p. rastine@svyturelis.lt


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų politika


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės


Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje