Asmuo atsakingas už duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir darbo koordinavimą įstaigoje:

Daiva Saulevičienė

tel. 8 (46) 34 62 39, el. p. rastine@svyturelis.lt


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės


Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka


Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ informacijos saugos ir IT naudojimo tvarka


Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje