2023-03-08
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
2022-01-24
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 metais
2022-01-04
Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją
2021-12-28
Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams
2017-09-25
Klaipėdos lopšelio-darželio “Švyturėlis” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas             

Jei susidūrėte su korupcija, turite žinoti >>>


KLAIPĖDOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI “ŠVYTURĖLIS”  PRANEŠIMĄ APIE KORUPCIJĄ GALIMA PATEIKTI:
Telefonu: (8-46) 346239
Elektroninio pašto adresu: rastine@svyturelis.lt;
Atsiuntus paštu per pasiuntinį (Kalnupės g. 20, Klaipėda);
Tiesiogiai atvykus į Lopšelį-darželį „Švyturėlis“ (Kalnupės g. 20, Klaipėda);
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333.
Pranešėjų anonimiškumas užtikrintas