INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

 

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                                           Švietimo skyrius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokykloms parengė naują „Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę“. Ką konkrečiai daryti mokytojui ar kitam mokyklos darbuotojui, mokiniui, pastebėjus patyčias ar smurtinį atvejį? Ką daryti, jeigu mokiniai tyčiojasi iš mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo arba atvirkščiai? Kas patariama tėvams? Kaip elgtis vaikui, jeigu tyčiojamasi iš jo? Kaip […]

 Primename jog visų įvykusių įstaigos vaikų renginių

nuotraukas galima matyti:

 

Veiklos sritys" → Renginiai"

 

https://www.svyturelis.lt/renginiai-sventes/

Asmens higiena padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, o higieninis ugdymas yra būtinas visapusiškam vaiko vystymuisi, sveikatos palaikymui ir stiprinimui. Asmens higienos įpročius vaikas formuoja per stebėjimą ir veikdamas pats savarankiškai, todėl svarbu mokyti ir priminti vaikams, kad higieniniai įgūdžiai yra svarbūs jų sveikatai. Paskaitėlės metu buvo naudojama priemonė „Bakterijų milteliai”, kurie imituoja ant rankų esančius nešvarumus, […]

 
Gerbiami tėveliai, 

2019 m. lapkričio 27 d. 16.30 val. kviečiame Jus į paskaitą „2-3 metų vaikų adaptacijos ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje“, kurią skaitys Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė. Renginys vyks muzikos salėje.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Direktorius