"Nei viena žiema nesitęsia amžinai, o po jos visada ateina pavasaris."   Hal Borland

Renginys, skirtas Vasario 16-ąją paminėti.      

Klaipėdos lopšelis – darželis "Švyturėlis" jau turi savo grupių išdėstymo žemėlapį ! Pasidžiaukime kartu!    

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

  •  nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  •  nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  •  nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  •  nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  •  nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Plačiau>>>

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Informuojame, apie naujai patikslintą informaciją dėl vaikų medicininių pažymų.

Plačiau>>>

Informuojame, jog jau galima susipažinti su vadovo 2018 metų veiklos ataskaita.

Plačiau>>>

Informuojame, kad tėvai (globėjai) norėdami nemokamai peržiūrėti ar atsispausdinti vaiko ligos pažymą,
tai gali padaryti prisijungę prie portalo www.esveikata.lt

 

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai. Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.
Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:
• pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
• kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
• registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.
Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija