Prašymų registravimas bus pradedamas vykdyti nuo:

  1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
  2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
  3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
  4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Pridedamas Administracijos direktoriaus įsakymas parsisiųsti PDF formatu

Atlikta Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų maisto valgymo stebėjimo analizė.

Specialistai dalinasi naudingomis rekomendacijomis tėveliams.

Maisto analizė skaidrės

Gerbiami tėveliai/globėjai,

                        Informuojame, kad šiandien 8.00 val. gavome Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo lopšelio-darželio „Švyturėlis“ profesinės organizacijos pranešimą apie įspėjamąjį streiką. Vadovaujantis LR DK 246 str. 1 d. informuojame, kad mūsų įstaigoje LŠDPS skelbiamas įspėjamasis streikas vyks 2023 m. rugsėjo 15 d. nuo 7.30 val. iki 9.30 val.

                     Pateiktais duomenimis mūsų įstaigoje streikuos 11 darbuotojų (pedagogai ir nepedagoginiai darbuotojai), todėl prašytume grupių „Žuvytės“, „Saulėgrąžos“, „Nykštukai“, „Ramunėlės“, „Varliukai“, „Saulutės“ ir „Bitutės“ ugdytinių tėvelių/globėjų, kurie turi tokią galimybę, vaikus 2023 m. rugsėjo 15 d. atvesti 9.30 val. Pusryčiai vaikams bus pateikiami 9.30 val.
Grupių ,,Pelėdžiukai“ ir ,,Drugeliai“ ugdytiniai į įstaigą atvyksta ir pusryčiauja įprasta tvarka.

                      Ypatingais atvejais, kai nėra galimybės atvesti vaiką į įstaigą 9.30 val., prašytume vesti vaikus į Muzikos salę.

 

Pranešimas apie įspėjamąjį streiką

Susirinkimo protokolas

Lopšelio-darželio „Švyturėlis“
direktorė Virginija Jonušienė

Dalyvaujame ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių sporto ir sveikatingumo konkurse „Judriausias darželis“, kurio tikslas – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, naudingų įpročių formavimas, šeimos teisingas fizinio aktyvumo nuostatų puoselėjimas.

Norėdami prisidėti prie šio tikslo balandžio 19 d. surengėme bendrą visos įstaigos mankštą lauke „Judam mankštos ritmu“. Po skanių ir sočių pusryčių pasikvietėme vaikučius į lauką atlikti mankštos. Iš pradžių visi garsiai aptarėme judėjimo naudą sveikatai, vėliau atlikome tempimo ir apšilimo pratimų. Sustoję ratukais darėme rytinės mankštos pratimus. Na, o kad mankšta nepasirodytų nuobodi į pagalbą pasitelkėme šiaurietiško ėjimo lazdas. Vaikai turėjo galimybę pasimokyti naujos vaikščiojimo technikos ir smagiai pajudėti. Kol vienos grupės vaikščiojo su šiaurietiško ėjimo lazdomis, kitos – linksmai bėgiojo, mėtė kamuolį, tūpčiojo ir žaidė kitus judriuosius žaidimus. Energijos pasikrauta visai dienai! Įsitikinome, kad sportas išjudina ne tik kūną, bet ir nuotaiką! 😊 Daugiau nuotraukų >>>Renginiai