Gerbiami tėveliai,
Maloniai kviečiame tapti mūsų įstaigos remėjais pervedant 2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio už 2018 m.
Tai parama, kuri nereikalauja Jūsų papildomų išlaidų, tačiau padeda
kurti šiuolaikišką ir saugią ugdomąją aplinką
Jūsų vaikams.

Prašymą pervesti paramą galima užpildyti šiais būdais:
 
1. Atvykus į lopšelį-darželį ,,Švyturėlis” kreiptis į grupės auklėtoją ar raštinės administratorę ir
Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų
pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija
įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti VMI.
2. Elektroniniu būdu. Išsamią informaciją rasite:
 
Užpildytos formos pavyzdys:
 
 
 
 
 
 

DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2019–2020 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO   Vadovaudamasis Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2 296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu, nustatau, kad: 1. […]

KVIEČIAME !
 
Visus visus – mažus ir vyresnius, prekeivius ir pirkėjus bei linksmybių megėjus
KOVO 5 dieną 16:00 val. į Kaziuko mūgę, kuri vyks muzikos salėje.

 

Visų laukiame,
Organizatoriai
 

AKIMIRKOS

Klaipėdiečių šeimos kviečiamos į nemokamus kovo mėnesio mokymus, veiklas, konsultacijas !

"Nei viena žiema nesitęsia amžinai, o po jos visada ateina pavasaris."   Hal Borland

Renginys, skirtas Vasario 16-ąją paminėti.      

Klaipėdos lopšelis – darželis "Švyturėlis" jau turi savo grupių išdėstymo žemėlapį ! Pasidžiaukime kartu!    

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

  •  nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  •  nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  •  nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  •  nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  •  nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Plačiau>>>

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Informuojame, apie naujai patikslintą informaciją dėl vaikų medicininių pažymų.

Plačiau>>>