Informuojame, kad tėvai (globėjai) norėdami nemokamai peržiūrėti ar atsispausdinti vaiko ligos pažymą,
tai gali padaryti prisijungę prie portalo www.esveikata.lt