Mieli Tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai ir visi geros valios piliečiai,

Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Nr. IX-1007, (,,Valstybės žinios” 2002-07-19 Nr. 73-3085). Vadovaujantis šio įstatymo 34 str. VMI Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, perveda  įstaigoms ir organizacijoms pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (V.ž. 1993-06-11 Nr.21-506) iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus. Mūsų lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą ir paramą įstaigai galima pervesti į sąskaitą LT 237180500001142991

Prašymą pervesti paramą galima užpildyti šiais būdais:

1. Atvykus į lopšelį-darželį ,,Švyturėlis” kreiptis į grupės auklėtoją ar raštinės administratorę ir Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti VMI.

2. Elektroniniu būdu. Išsamią informaciją rasite: 

     https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 

Lopšelio – darželio „Švyturėlis” rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 190424633
Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis”
Adresas: Kalnupės g. 20, Klaipėda
Banko pavadinimas: AB ,,Šiaulių bankas”
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 237180500001142991.

2-proc.


Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2 proc. GPM !!!

2018 m. vaikų tėvelių, senelių, darbuotojų ir jų artimųjų dėka mūsų įstaigos paramos sąskaita buvo papildyta 2763 Eur.

Iš paramos lėšų įrengta:

– Wi-Fi ryšio internetinė prieiga;

– įsigyti ir įrengti 2 kondicionieriai muzikos salėje;

– suremontuotos vieno tambūro patalpos.

 

Kviečiame ir 2019 metais nelikti abejingais ir skirti 2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume kurti saugią, estetišką, funkcionalią, modernią ir patrauklią edukacinę aplinką, kuri skatintų Jūsų vaikų saviraišką ir norą kurti bei veikti. Būsime labai dėkingi !