Gerbiami tėveliai/globėjai,

                        Informuojame, kad šiandien 8.00 val. gavome Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo lopšelio-darželio „Švyturėlis“ profesinės organizacijos pranešimą apie įspėjamąjį streiką. Vadovaujantis LR DK 246 str. 1 d. informuojame, kad mūsų įstaigoje LŠDPS skelbiamas įspėjamasis streikas vyks 2023 m. rugsėjo 15 d. nuo 7.30 val. iki 9.30 val.

                     Pateiktais duomenimis mūsų įstaigoje streikuos 11 darbuotojų (pedagogai ir nepedagoginiai darbuotojai), todėl prašytume grupių „Žuvytės“, „Saulėgrąžos“, „Nykštukai“, „Ramunėlės“, „Varliukai“, „Saulutės“ ir „Bitutės“ ugdytinių tėvelių/globėjų, kurie turi tokią galimybę, vaikus 2023 m. rugsėjo 15 d. atvesti 9.30 val. Pusryčiai vaikams bus pateikiami 9.30 val.
Grupių ,,Pelėdžiukai“ ir ,,Drugeliai“ ugdytiniai į įstaigą atvyksta ir pusryčiauja įprasta tvarka.

                      Ypatingais atvejais, kai nėra galimybės atvesti vaiką į įstaigą 9.30 val., prašytume vesti vaikus į Muzikos salę.

 

Pranešimas apie įspėjamąjį streiką

Susirinkimo protokolas

Lopšelio-darželio „Švyturėlis“
direktorė Virginija Jonušienė