2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2022 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2022 m. kovo 31 d. parsisiųsti PDF formatu

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. kovo 31 d. parsisiųsti PDF formatu

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. kovo 31 d parsisiųsti PDF formatu

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 m. rugsėjo 30 d.  parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 m. kovo 31 d. parsisiųsti PDF formatu

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 m. kovo 31 d. parsisiųsti PDF formatu

2017 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2017 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 m. kovo 31 d. parsisiųsti PDF formatu

2016 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2016 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 m. gruodžio 31 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 m. birželio 30 d. parsisiųsti PDF formatu

2015 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2015 m. rugsėjo 30 d. parsisiųsti pdf formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2015 m. birželio 30 d. parsisiųsti pdf formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2015 m. Parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 m. Parsisiųsti PDF formatu

2014 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 m. parsisiųsti pdf formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, 2014 m. parsisiųsti pdf formatu

2013 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 m. III ketvirtis. parsisiųsti MS Excel formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 m. II ketvirtis. parsisiųsti MS Excel formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 m. I ketvirtis. parsisiųsti MS Excel formatu

METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 m. parsisiųsti MS Excel formatu