Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklės                    parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas        parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2020-2022 metų strateginis planas           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2019 metų veiklos planas                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vadovo 2018 metų veiklos ataskaita          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo".            parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2019-2021 metų strateginis planas                     parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2018 metų veiklos planas                 parsisiųsti adobe.pdf formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita               parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita              parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2017 metų veiklos planas         parsisiusti adobe.pdf formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“        parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“    parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“         parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“    parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaita     parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2016 metų veiklos planas   parsisiusti adobe.pdf formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“       parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS   parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2013-2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS    parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS     parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ DIREKTORĖS VIRGINIJOS JONUŠIENĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA     parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA      parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS   parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" 2013 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA   parsisiųsti adobe.pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS  parsisiųsti adobe.pdf formatu