Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2019 metų veiklos ataskaita                       parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ Pedagogų etikos kodeksas                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2020 metų veiklos planas                           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaita           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklės                    parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas        parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2020-2022 metų strateginis planas           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“    parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“    parsisiųsti PDF formatu 


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“       parsisiųsti MS Word formatu