Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika     parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2020 metų veiklos ataskaita                          parsisiųsti PDF formatu


 Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2021 metų veiklos planas                            parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktorės Virginijos Jonušienės 2020 metų veiklos ataskaita        parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2021-2023 metų strateginis planas             parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos  lopšelio-darželio „Švyturėlis” COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą                                                                                                             parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2019 metų veiklos ataskaita                       parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ Pedagogų etikos kodeksas                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2020 metų veiklos planas                           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaita           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklės                    parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas        parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2020-2022 metų strateginis planas           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“    parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“       parsisiųsti MS Word formatu