Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2024 metais

                                                                   parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“                           parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2024–2026 metų strateginis planas                                             parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. spalio 19 d. potvarkis Nr. M-642 „Dėl dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“                                                                      parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2023 metų veiklos planas                                                         parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2022 metų veiklos ataskaita                                                                  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2023–2025 metų strateginis planas                                            parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas                         parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2022-2024 metų strateginis planas       parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika     parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2021-2023 metų strateginis planas             parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ Pedagogų etikos kodeksas                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklės                   parsisiųsti PDF formatu