Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2023 metų veiklos planas            parsisiųsti PDF formatu


Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2023 metais                 parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2022 metų veiklos ataskaita      parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2023–2025 metų strateginis planas          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas        parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika               parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo                                                                    parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ parsisiųsti MS Word formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2022-2024 metų strateginis planas       parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika     parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“  parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio  „Švyturėlis“ 2021-2023 metų strateginis planas             parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ Pedagogų etikos kodeksas                          parsisiųsti PDF formatu


Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklės                   parsisiųsti PDF formatu