Direktorės Virginijos Jonušienės 2022 metų gegužės mėnesio veiklos planas

 

05-05 Vaiko gerovės komisijos posėdis. Aptarta 9 vaikams parengti dokumentai kartu su tėvais dėl siuntimo į Klaipėdos PPT.

05-02-13 Darbas su tėvais dėl vaikų lankymo vasaros mėnesiais.

05-06 Paskaita pedagogams ,,XXI amžiaus mokytojas“, kurį skaitė Klaipėdos universiteto profesorė docentė Rasa Braslauskienė.

05-11 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos Atvira veikla ,,Įstaigos aktualijos. Kuo gyvename šiandien“. Pranešimo ,,Bendradarbiavimo su tėvais įtaka ugdymo proceso įvairovei ir pedagogų kompetencijų tobulėjimui“skaitymas.

05-12 Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje ,,Ką gali vadovas“ Palangoje.

05-16 Mokymų ,,Mokytojo (auklėtojo) padėjėjo vaidmuo – ką reikia daryti ir ko vengti, pagrindiniai vaidmenys ir kaip užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą“ mokytojo (auklėtojo) padėjėjoms  organizavimas.

05-18 Vadovų pasitarimas savivaldybėje.

05-19 Dalyvavimas Klaipėdos miesto 770 metų sukakties pažymėjime.

05-23-24  Mokymų ,,Emocijų suvokimas ir raiška“ pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo įstaigos bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai ir pagalbos mokiniui specialistai) bendradarbiavimas įtraukiojo ugdymo link“ organizavimas.

05-25 Dalyvavimas paskaitoje ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai ir valdymas“.