Direktorės Virginijos Jonušienės 2021 metų kovo mėnesio darbo planas

 

03-03  Direktorių pasitarimas.

03-03 Mokymai ,,IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.

03-05 Direktorių pasitarimas.

03-08 Seminaras ,,Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo instrumentas“.

03-08 Įstaigos veiksmų derinimas  su rangovais vykdant teritorijos drenažo darbus.

03-08-15  Įstaigos veiklos ataskaitos rengimas.

03-09 Seminaras ,,Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo instrumentas“.

03-10 Mokymai ,,IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.   

03-16 Administracijos pasitarimas. 

03-17 Mokymai ,,IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.

03-24 Mokymai ,,IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.

03-26 Seminaras ,,Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo instrumentas“.

Visą mėnesį: Informaciniai susirinkimai darbuotojams pagal poreikį.

Informaciniai susirinkimai darbuotojams dėl karantino sąlygų.

Darbas su dokumentais.

P.S. Visa veikla vykdoma nuotoliniu būdu.