Direktorės Virginijos Jonušienės 2021 metų sausio mėnesio darbo planas
01-04 Darbo tarybos įgaliojimų perdavimo inicijavimas naujai išrinktai Darbo tarybai. 
01-04-15 Darbas personalo kaitos ir atrinkimo klausimais.
01-04-15 Vadovo veiklos ataskaitos rengimas.
01-12  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.
01-12 Administracijos pasitarimas.
01-13 Mokytojų tarybos posėdis.
01-14 Įstaigos tarybos posėdis.
01-20  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.
01-27 Mokytojų atestacijos komisijos posėdis.    
   
Visą mėnesį: Pasiruošimas darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimui ir kasmetinis veiklos vertinimas. 
          Informaciniai susirinkimai darbuotojams pagal poreikį.
          Informaciniai susirinkimai darbuotojams dėl karantino sąlygų.
P.S. Visa veikla vykdoma nuotoliniu būdu.