Vadovo veikla 2023 m. gruodžio mėnesį

 1. Mokytojų tarybos posėdis.
 2. Įstaigos tarybos posėdis.
 3. Pedagogų metinių ataskaitų analizė.
 4. Biudžetinių metų sąmatų įvykdymo kontrolė.
 5. Įstaigos finansų kontrolės taisyklių koregavimas.

 

Vadovo veikla 2024 m. sausio mėnesį

 1. Įstaigos darbo apmokėjimo sistemos rengimas.
 2. Darbuotojų pereiginės algos koeficientų nustatymas.
 3. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas.
 4. Mokytojų tarybos posėdis.
 5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui metinės veiklos vertinimas.
 6. Įstaigos tarybos posėdis.

Vadovo veikla  2024 m. vasario mėnesį

 1. Vadovo veiklos užduočių rengimas.
 2. Dalyvavimas Šeimos ir vaiko gerovės posėdžiuose.
 3. Įstaigos tarybos atnaujinimo procedūros organizavimas.
 4. Darbuotojų metinės veiklos vertinimas.