Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

  1. Virginija Jonušienė Direktorė Aukštasis Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontoliuoja įstaigos veiklą. Būtinas aukštasis išsilavinimas rastine@svyturelis.lt 

866737701

2. Rita Adomaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis, KU Kuruoja įstaigos veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Būtinas aukštasis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

866737704

3.

Laima Alšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

866737704

4.

Liana Archipova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, KU mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

 

5.

Zita Bucharkina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis vyr.mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

 6.

Julija

Golovač

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojoprofesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

866737704

 7.

Tatjana Gorožankina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

 8. Paulius Jonikas Neformaliojo ugdymo mokytojas Aukštasis, KU Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

866737704

 9.

Dalia Kanišauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

10.

Irina Kerušauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

866737704

11.

Neringa Kniukštienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

12. Rasa Mikolaitienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis vyr.mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

13.

Nijolė Nosova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

14.

Marina Reznik

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

15.

Marina Rumianceva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

16. Anželika Ruzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

17. Reda Sakalauskienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

866737704

18. Jelena Savičeva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, KU vyr.mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

19.

Elena Stepanova

Logopedė

IAukštasis, Kaliningrado U; Aukštasis, KU

logopedė metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

866737704

20.

Galina Šaturina Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, ŠPI mokytoja metodininkė Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

866737704

21.

Laura Varnienė Logopedė Aukštasis vyr. logopedė Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

866737704

22.

Vaida Volkvičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

23.

Ala Zaletajeva

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

866737704

24. Agnė Zubavičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

866737704

25. Veronika Žiobakienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

866737704

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei Kontaktai

1.

Gabrielė Rybakovė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas
pavaduotoja@svyturelis.lt

2.

Daiva Saulevičienė

Raštinės administratorė

Aukštasis

Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Būtinos dokumentų rengimo, archyvavimo, darbu kompiuteriu žinios rastine@svyturelis.lt 

3.

Liubov Sorokina

Specialistė

Aukštasis

Įstaigos apskaitos dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštasis išsilavinimas ir buhalterio profesinė kvalifikacija specialistas@svyturelis.lt

4.

Vanda Kairevičienė Sandėlininkė Aukštasis Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra rastine@svyturelis.lt

5.

Irena Drabuntienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

6.

Olga Šubenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

7.

Ilona Loseva Mokytojo padėjėja Aukštasis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

8.

Nina Fisiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

9.

Nina Nevolia

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

10.

Jurgita Kučinskaitė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

11.

Žana Selova

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

12.

Jonas Griauzdė

Darbininkas

Aukštasis

Priežiūros ir remonto darbai rastine@svyturelis.lt 

13.

Auksė Paliukaitienė

Virėja

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

14.

Saulė Marijona Virkšienė

Virėja

Vidurinis su profesija

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

15.

Natalija Baltramiejūnienė

Skalbinių prižūrėtoja, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis Aptarnaujančio personalo rūbų skalbimas ir skalbinių priežiūros užtikrinimas.

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

16.

Vladas Jarošius

Elektrikas

Vidurinis

Atsakingas už įstaigos elektros ūkį. Būtinas energetikos darbuotojo pažymėjimas rastine@svyturelis.lt 

17.

Kostas Rupeika

Kiemsargis

Vidurinis

Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra rastine@svyturelis.lt 
18. Ala Minčenkova Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis su profesija Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
19. Jekaterina Erminienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
20. Stasė Šliažienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt
21. Ona Jurgaitienė Valytoja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas

rastine@svyturelis.lt 

22.  Kristina Pakutkienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt