Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

1.

Virginija Jonušienė

Direktorė

Aukštasis

II vadybinė kategorija

Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontoliuoja įstaigos veiklą. Būtinas aukštasis išsilavinimas

rastine@svyturelis.lt 

2.

Rita Adomaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, KU

III vadybinė kategorija

Kuruoja įstaigos veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Būtinas aukštasis išsilavinimas

ugdymas@svyturelis.lt

3.

Rima Žilinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

4.

Marina Reznik

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

5.

Veronika Žiobakienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

6.

Dalia Kanišauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

7.

Neringa Kniukštienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

8.

Ala Zaletajeva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

9.

Nijolė Nosova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

10.

Tatjana Gorožankina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

11.

Vaida Volkvičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

12.

Julija Golovač

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

13.

Laima Alšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

14.

Marina Rumianceva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

15.

Marina Cybulskaja

Logopedė

Aukštasis, Maskvos P

logopedė metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

16.

Elena Stepanova

Logopedė

IAukštasis, Kaliningrado U; Aukštasis, KU

logopedė metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

17.

Irina Kerušauskienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

18.

Paulius Jonikas

Neformaliojo ugdymo mokytojas

Aukštasis, KU

 

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas

19.

Galina Šaturina

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas

rastine@svyturelis.lt 

20.

Jelena Savičeva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

21.

Laura Varnienė

Logopedė

Aukštasis

vyr. logopedė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

22.

Anželika Ruzienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

23.

Liana Archipova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

24.

Zita Bucharkina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

25.

Rasa Mikolaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

 

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

26.

Reda Sakalauskienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Aukštasis

mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

1.

Gabrielė Rybakovė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas

pavaduotoja@svyturelis.lt

2.

Daiva Saulevičienė

Raštinės administratorė

Aukštasis

Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Būtinos dokumentų rengimo, archyvavimo, darbu kompiuteriu žinios

rastine@svyturelis.lt 

3.

Liubov Sorokina

Specialistė

Aukštasis

Įstaigos apskaitos dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštasis išsilavinimas ir buhalterio profesinė kvalifikacija

specialistas@svyturelis.lt

4.

Virginija Bronislava Krigerienė

Sandėlininkė

Spec. vidurinis

Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra

rastine@svyturelis.lt

5.

Irena Drabuntienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

6.

Vladimir Meliušin

Darbininkas

Vidurinė mokykla

Priežiūros ir remonto darbai

rastine@svyturelis.lt 

7.

Olga Šubenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

8.

Tatjana Lipčiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinė mokykla

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

9.

Nina Fisiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

10.

Nina Nevolia

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinė mokykla

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

11.

Jurgita Kučinskaitė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu

rastine@svyturelis.lt 

12.

Žana Selova

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

13.

Stasys Mickus

Darbininkas

Spec. vidurinis

Priežiūros ir remonto darbai

rastine@svyturelis.lt 

14.

Auksė Paliukaitienė

Virėja

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

15.

Saulė Marijona Virkšienė

Virėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

16.

Natalija Baltramiejūnienė

Skalbinių prižūrėtoja, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis

Aptarnaujančio personalo rūbų skalbimas ir skalbinių priežiūros užtikrinimas.

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

17.

Vladas Jarošius

Elektrikas

Vidurinis

Atsakingas už įstaigos elektros ūkį. Būtinas energetikos darbuotojo pažymėjimas

rastine@svyturelis.lt 

18.

Kostas Rupeika

Kiemsargis

Vidurinis

Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra

rastine@svyturelis.lt 

19.

Ala Minčenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

20.

Jekaterina Erminienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Profesinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

21.

Stasė Šliažienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt

22.

Ona Jurgaitienė

Valytoja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas

rastine@svyturelis.lt 

23.  Kristina Pakutkienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
24. Ilona Loseva Mokytojo padėjėja Aukštasis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt