Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

1. Virginija Jonušienė Direktorė Aukštasis II vadybinė kategorija Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontoliuoja įstaigos veiklą. Būtinas aukštasis išsilavinimas rastine@svyturelis.lt 
2. Rita Adomaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis, KU III vadybinė kategorija Kuruoja įstaigos veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Butūnas aukštasis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

3.

Rima Žilinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

4.

Marina Reznik

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

5.

Veronika Blanaru

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

6.

Dalia Kanišauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

7.

Neringa Kniukštienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

8.

Ala Zaletajeva

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

9.

Nijolė Nosova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

10.

Tatjana Gorožankina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

11.

Vaida Volkvičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

12.

Julija Golovač

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

13.

Laima Alšauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

14.

Marina Rumianceva

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr.mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

15.

Marina Cybulskaja

Logopedė

Aukštasis, Maskvos P

logopedė metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

16.

Elena Stepanova

Logopedė

IAukštasis, Kaliningrado U; Aukštasis, KU

logopedė metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

17.

Irina Kerušauskienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija

rastine@svyturelis.lt 

18.

Tatjana Pukinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ŠPI mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

19.

Galina Šaturina Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, ŠPI mokytoja metodininkė Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas rastine@svyturelis.lt 

20.

Jelena Savičeva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, KU mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

21.

Praskovja Pancerova Logopedė Aukštasis ŠPI vyr. logopedė Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

22.

Anželika Ruzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos kolegija

vyr. mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

23.

Liana Archipova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, KU mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

24.

Zita Bucharkina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

25.

Rasa Mikolaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis   Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

26.

Reda Sakalauskienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir vaikų darželio auklėtojo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 
27. Laura Varnienė Logopedė Aukštasis vyr. logopedė Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 
           

 

 

 

 

 

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

1.

Gabrielė Pletkauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas pavaduotojas@svyturelis.lt

2.

Daiva Saulevičienė

Raštinės administratorė

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Būtinos dokumentų rengimo, archyvavimo, darbu kompiuteriu žinios rastine@svyturelis.lt 

3.

Liubov Sorokina

Specialistė

Aukštasis

Įstaigos apskaitos dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštasis išsilavinimas ir buhalterio profesinė kvalifikacija specialistas@svyturelis.lt

4.

Tatjana Žigačiova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinė mokykla Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt

5.

Virginija Bronislava Krigerienė Sandėlininkė Spec. vidurinis Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra rastine@svyturelis.lt

6.

Irena Drabuntienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

7.

Vladimir Meliušin

Darbininkas

Vidurinė mokykla

Priežiūros ir remonto darbai rastine@svyturelis.lt 

8.

Olga Šubenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

9.

Tatjana Lipčiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinė mokykla

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

10.

Nina Fisiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

11.

Nina Nevolia

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinė mokykla

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

12.

Nadežda Žitkovec

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

13.

Natalija Bučilko

Mokytojo padėjėja

Aukštasis

Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

14.

Ala Minčenkova Mokytojo padėjėjaa Profesinis Patalpų valymas ir priežiūra rastine@svyturelis.lt 

15.

Žana Selova

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

16.

Stasys Mickus

Darbininkas

Spec. vidurinis

Priežiūros ir remonto darbai rastine@svyturelis.lt 

17.

Auksė Paliukaitienė

Virėja

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

18.

Saulė Marijona Virkšienė

Virėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

19.

Natalija Baltramiejūnienė

Skalbinių prižūrėtoja, mokytojo padėjėja

Vidurinis Aptarnaujančio personalo rūbų skalbimas ir skalbinių priežiūros užtikrinimas rastine@svyturelis.lt 

20.

Vladas Jarošius

Elektrikas

Vidurinis

Atsakingas už įstaigos elektros ūkį. Būtinas energetikos darbuotojo pažymėjimas rastine@svyturelis.lt 

21.

Kostas Rupeika

Kiemsargis

Vidurinis

Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra rastine@svyturelis.lt 
22.  Žaneta Kuskova Mokytojo padėjėja Aukštasis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 
23. Jekaterina Erminienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Profesinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
24. Stasė Šliažienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Spec. vidurinis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
25. Ona Jurgaitienė Valytoja Spec. vidurinis Švaros ir tvarkos palaikymas

rastine@svyturelis.lt 

         

 

 

 

klh
2019 m. sausio mėn.
P A T K P Š S
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031