Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

  1. Virginija Jonušienė Direktorius Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontoliuoja įstaigos veiklą. Būtinas aukštasis išsilavinimas rastine@svyturelis.lt 

+37066737701

2. Rita Adomaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kuruoja įstaigos veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Būtinas aukštasis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

3.

Laima Alšauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

4.

Liana Archipova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 

5.

Zita Bucharkina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 6.

Julija Golovač

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 7. Asta Laučytė Neformaliojo ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 8.

Tatjana Gorožankina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

9. Paulius Jonikas Neformaliojo ugdymo mokytojas  mokytojas Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

10.

Dalia Kanišauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

11.

Irina Kerušauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

12.

Neringa Kniukštienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

13. Rasa Ravaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

14.

Nijolė Nosova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

15.

Marina Reznik

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

16.

Marina Rumianceva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

17. Anželika Ruzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

18. Ineta Sair Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

19. Jelena Savičeva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

20.

Elena Stepanova

Logopedė

logopedė

metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

21. Galina Šaturina Meninio ugdymo mokytoja mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

22. Greta Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

23. Laura Varnienė Logopedė vyr. logopedė Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

24.

Vaida Volkvičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

25.

Ala Zaletajeva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

26. Agnė Zubavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei Kontaktai

1.

Gabrielė Rybakovė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas pavaduotoja@svyturelis.lt

 

2.

Daiva Saulevičienė

Raštinės administratorė

Aukštasis

Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Būtinos dokumentų rengimo, archyvavimo, darbu kompiuteriu žinios rastine@svyturelis.lt 

3.

Liubov Sorokina

Specialistė

Aukštasis

Įstaigos apskaitos dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštasis išsilavinimas ir buhalterio profesinė kvalifikacija specialistas@svyturelis.lt

4.

Vanda Kairevičienė Sandėlininkė Aukštasis Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra rastine@svyturelis.lt

5.

Irena Drabuntienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

6.

Olga Šubenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

7.

Ilona Loseva Mokytojo padėjėja Aukštasis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

8.

Nina Fisiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

9.

Nina Nevolia

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

10.

Jurgita Kučinskaitė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

11.

Žana Selova

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

12.

Eduard Kornišov

Darbininkas

Vidurinis su profesija

Priežiūros ir remonto darbai rastine@svyturelis.lt 

13.

Auksė Paliukaitienė

Virėja

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

14.

Saulė Marijona Virkšienė

Virėja

Vidurinis su profesija

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

15.

Natalija Baltramiejūnienė

Skalbinių prižūrėtoja, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis Aptarnaujančio personalo rūbų skalbimas ir skalbinių priežiūros užtikrinimas.

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

16.

Vladas Jarošius

Elektrikas

Vidurinis

Atsakingas už įstaigos elektros ūkį. Būtinas energetikos darbuotojo pažymėjimas rastine@svyturelis.lt 

17.

Kostas Rupeika

Kiemsargis

Vidurinis

Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra rastine@svyturelis.lt 
18. Julija Rimkuvienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
19. Jekaterina Erminienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
20. Stasė Šliažienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt
21. Ona Jurgaitienė Valytoja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas

rastine@svyturelis.lt 

22.  Kristina Pakutkienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt 
23.  Larisa Matihina  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Aukštasis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
24.  Rasa Norvilienė Mokytojo padėjėja Vidurinis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt