Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kontaktai

  1. Virginija Jonušienė Direktorius Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontoliuoja įstaigos veiklą. Būtinas aukštasis išsilavinimas rastine@svyturelis.lt 

+37066737701

2. Rita Adomaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kuruoja įstaigos veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Būtinas aukštasis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

3.

Laima Alšauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

4.

Liana Archipova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 

5.

Zita Bucharkina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 6.

Julija Golovač

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 7. Asta Laučytė Neformaliojo ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

 8.

Tatjana Gorožankina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

9. Paulius Jonikas Neformaliojo ugdymo mokytojas  mokytojas Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

10.

Dalia Kanišauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

11.

Irina Kerušauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

12.

Neringa Kniukštienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

13. Rasa Ravaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

14.

Nijolė Nosova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

15.

Marina Reznik

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

16.

Marina Rumianceva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

17. Anželika Ruzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

18. Ineta Sair Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

19. Jelena Savičeva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

20.

Elena Stepanova

Logopedė

logopedė

metodininkė

Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

21. Galina Šaturina Meninio ugdymo mokytoja mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis ir muzikinis išsilavinimas ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

22. Greta Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

23. Laura Varnienė Logopedė vyr. logopedė Veikla su spec. poreikių ugdytiniais. Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

24.

Vaida Volkvičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja

metodininkė

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

25.

Ala Zaletajeva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

26. Agnė Zubavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija. ugdymas@svyturelis.lt

+37066737704

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei Kontaktai

1.

Gabrielė Rybakovė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Vaiko priežiūros atostogos pavaduotoja@svyturelis.lt

 

2.

Gintarė Urbonienė

Direktoriaus pavaduotoja

Aukštasis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas. Būtinas aukštasis išsilavinimas
pavaduotoja@svyturelis.lt

 

3.

Daiva Saulevičienė

Raštinės administratorė

Aukštasis

Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Būtinos dokumentų rengimo, archyvavimo, darbu kompiuteriu žinios rastine@svyturelis.lt 

4.

Liubov Sorokina

Specialistė

Aukštasis

Įstaigos apskaitos dokumentų tvarkymas. Būtinas aukštasis išsilavinimas ir buhalterio profesinė kvalifikacija specialistas@svyturelis.lt

5.

Vanda Kairevičienė Sandėlininkė Aukštasis Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra rastine@svyturelis.lt

6.

Irena Drabuntienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

7.

Olga Šubenkova

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

8.

Ilona Loseva Mokytojo padėjėja Aukštasis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

9.

Nina Fisiuk

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Spec. vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

10.

Nina Nevolia

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Vidurinis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

11.

Jurgita Kučinskaitė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis su profesine kvalifikacija

Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt 

12.

Žana Selova

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 

13.

Eduard Kornišov

Darbininkas

Vidurinis su profesija

Priežiūros ir remonto darbai rastine@svyturelis.lt 

14.

Auksė Paliukaitienė

Virėja

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

15.

Saulė Marijona Virkšienė

Virėja

Vidurinis su profesija

Maisto gaminimas. Būtina virėjo profesinė kvalifikacija rastine@svyturelis.lt 

16.

Natalija Baltramiejūnienė

Skalbinių prižūrėtoja, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis Aptarnaujančio personalo rūbų skalbimas ir skalbinių priežiūros užtikrinimas.

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui

rastine@svyturelis.lt 

17.

Vladas Jarošius

Elektrikas

Vidurinis

Atsakingas už įstaigos elektros ūkį. Būtinas energetikos darbuotojo pažymėjimas rastine@svyturelis.lt 

18.

Kostas Rupeika

Kiemsargis

Vidurinis

Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra rastine@svyturelis.lt 
19. Jelena Tursienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Aukštasis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
20. Jekaterina Erminienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Aukštasis

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
21. Stasė Šliažienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt
22. Ona Jurgaitienė Valytoja Spec. vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas

rastine@svyturelis.lt 

23.  Kristina Pakutkienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vidurinis
Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui
rastine@svyturelis.lt 
24.  Larisa Matihina  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Aukštasis Švaros ir tvarkos palaikymas grupėje, ugdytinių maitinimas, pagalba auklėtojui rastine@svyturelis.lt 
25.  Žaklina Šeremetjeva  Mokytojo padėjėja Vidurinis Pagalba spec. poreikių ugdytiniams ugdymo proceso metu rastine@svyturelis.lt