KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pirmininko pavaduotoja Nina Nevolia, auklėtojo padėjėja;

Nariai:

Elena Stepanova, logopedė metodininkė;

Neringa Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Liubov Sorokina, specialistė;

Virginija Bronislava Krigerienė, sandėlininkė;

Andrius Grigas, tėvų atstovas;

Elza Lastočkina, tėvų atstovė;

Sandra Erencienė, tėvų atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠVYTURĖLIS" METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė;

Nariai:

Neringa Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Galina Šaturina, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rima Žilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Vaida Volkvičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė;

Sekretorė – Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai – mokytojai ir specialistai.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, lopšelio-darželio direktorė

Nariai:

Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

M. Cybulskaja, logopedė metodininkė, Mokyklos tarybos narė

D. Kanišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. Mokytojų tarybos narė

N. Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė;

SekretorėReda Sakalauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

Nariai:

Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė

Laura Varnienė, vyr. logopedė

Elena Stepanova, logopedė metodininkė

Praskovja Pancerova, logopedė metodininkė

Rima Žilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Julija Golovač,priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" TĖVŲ TARYBOS SUDĖTIS

Aurelija Gedmintaitė;

Dina Kaščenkova;

Aurelija Krasauskaitė;

Vaidota Ramonaitė;

Kristina Liubinas;

Gina Narušienė;

Erika Gundyreva;

Marija Volkova;

Andrius Grigas.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠVYTURĖLIS" INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gabrielė Pletkauskaitė, direktoriaus pavaduotoja;

Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė.