KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pirmininko pavaduotoja Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Laura Varnienė, vyresnioji logopedė.

Nariai:

Liubov Sorokina, specialistė;

Natalija Baltramiejūnienė, skalbinių prižiūrėtoja;

Kristina Pakutkienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Asta Žemgulienė, tėvų atstovė;

Kristina Kaikarienė, tėvų atstovė;

Aurelija Gedmintaitė, tėvų atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

SekretorėVaida Volkvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai:

Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Galina Šaturina, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Anželika Ruzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Elena Stepanova, logopedė metodininkė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė;

Sekretorė – Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai – mokytojai ir specialistai.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė.

Nariai:

Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Irina Kerušauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Volkvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. Mokytojų tarybos atstovė;

Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Laima Alšauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Virginija Jonušienė, direktorė;

Laura Varnienė, vyr. logopedė;

Elena Stepanova, logopedė metodininkė;

Julija Golovač, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nijolė Nosova, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Irina Kerušauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rasa Mikolaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ TĖVŲ TARYBOS SUDĖTIS

Asta Žemgulienė;

Sofja Dunajevskaja;

Aistė Kižauskė;

Simona Stankevičienė;

Kristina Kaikarienė;

Ramunė Nicytė;

Kristina Tenienė;

Jekaterina Versockė;

Aurelija Gedmintaitė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gintarė Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja;

Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ DARBO TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Irina Kerušauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė;

Narė – Ala Zaletajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.