KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Neringa Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pirmininko pavaduotoja Vaida Volkvičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Laura Varnienė, vyresnioji logopedė.

Nariai:

Liubov Sorokina, specialistė;

Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė;

Natalija Baltramiejūnienė, skalbinių prižiūrėtoja/auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Rasa Jenko, tėvų atstovė;

Giedrė Kimbirauskienė, tėvų atstovė;

Jūratė Venckė, tėvų atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

SekretorėVaida Volkvičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai:

Neringa Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Galina Šaturina, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Anželika Ruzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Elena Stepanova, logopedė metodininkė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas;

Sekretorė – Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai – mokytojai ir specialistai.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė

Nariai:

Gintarė Mikutaitė-Bogdan, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Anželika Ruzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Galina Šaturina, meninio ugdymo mokytoja metodininkė. Mokytojų tarybos atstovė;

Neringa Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotojas – Laura Varnienė, vyr. logopedė.

Sekretorė – Laima Alšauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Elena Stepanova, logopedė metodininkė;

Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nijolė Nosova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Marina Rumianceva, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Anželika Ruzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Kanišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ TĖVŲ TARYBOS SUDĖTIS

Eglė Mickuvienė;

Eglė Mikaločienė;

Laura Butkevičienė;

Lina Skalskienė;

Rasa Jenko;;

Jūratė Venckė;

Daiva Abromavičienė;

Marija Drapova;

Giedrė Kimbirauskienė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gabrielė Rybakovė, direktoriaus pavaduotoja;

Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė.