KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pirmininko pavaduotoja Nina Nevolia, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Nariai:

Elena Stepanova, logopedė metodininkė;

Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Liubov Sorokina, specialistė;

Virginija Bronislava Krigerienė, sandėlininkė;

Gintarė Milukienė, tėvų atstovė;

Nikolaj Stupakevič, tėvų atstovas;

Aurelija Gedmintaitė, tėvų atstovė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė;

Nariai:

Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Galina Šaturina, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rima Žilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Vaida Volkvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, direktorė;

Sekretorė – Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai – mokytojai ir specialistai.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Virginija Jonušienė, lopšelio-darželio direktorė

Nariai:

Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

M. Cybulskaja, logopedė metodininkė, Mokyklos tarybos narė

D. Kanišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. Mokytojų tarybos narė

N. Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Reda Sakalauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

Nariai:

Virginija Jonušienė, direktorė;

Marina Cybulskaja, logopedė metodininkė;

Laura Varnienė, vyr. logopedė;

Elena Stepanova, logopedė metodininkė;

Neringa Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Julija Golovač, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Tatjana Gorožankina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ TĖVŲ TARYBOS SUDĖTIS

Karina Gailienė;

Dina Kaščenkova;

Onutė Kėrytė-Strėlienė;

Vidmantė Talovikova;

Elza Lastočkina;

Aurelija Gedmintaitė;

Sigita Kazakevičienė;

Nikolaj Stupakevič;

Gintarė Milukienė.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Rita Adomaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gabrielė Pletkauskaitė, direktoriaus pavaduotoja;

Daiva Saulevičienė, raštinės administratorė.