Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Švyturėlis” – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei teikianti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems įvairaus sudėtingumo kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos bei įvairiapusių raidos sutrikimų. Ugdymas įstaigoje organizuojamas lietuvių ir rusų kalbomis.


Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas: 190424633.
Adresas: Kalnupės g. 20, Klaipėda, LT-93198
Tel. (+370 46) 346239
El. paštas: rastine@svyturelis.lt