VBF_9255

Direktorė
Virginija Jonušienė
Vadovauja įstaigai nuo 2010 m. spalio 4 d., II vadybinė kategorija.
Švietimo įstaigų konsultantė, vadybos ekspertė.
Išsilavinimas:
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas.
Specialybė: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio
auklėjimo metodininko kvalifikacija.
Klaipėdos universitetas.
Specialybė: edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos
mokytojos profesinė kvalifikacija.
Darbo patirtis ir stažas:
Pedagoginis darbo stažas 34 metų.
Valstybės tarnautojo (švietimo srities) darbo stažas 16 metų.
Kontaktai:
Tel. (8-46) 346239; +370 66737700
El.p. rastine@svyturelis.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
RITA ADOMAITIENĖ     
Pedagoginis darbo stažas 16 metų.
III vadybinė kategorija
Išsilavinimas:    
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Darbo patirtis: 
Klaipėdos kolegija, praktikos vedėja, dėstytoja.
VšĮ “Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras”, grupės auklėtoja.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, ugdymo skyriaus vedėja, mokytoja.
Kontaktai:
Tel. +370 66737704
El.p. ugdymas@svyturelis.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
GINTARĖ URBONIENĖ
Išsilavinimas: 
Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Klaipėdos universitetas).
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (Klaipėdos universitetas).
Darbo patirtis:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (karjeros valstybės tarnautoja) – Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (karjeros valstybės tarnautoja) – Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė.
UAB “Geistė” buhalterė.
Kontaktai:
Tel. +370 66737703
El.p. pavaduotoja@svyturelis.lt