VBF_9255

Direktorė
Virginija Jonušienė
Vadovauja įstaigai nuo 2010 m. spalio 4 d., II vadybinė kategorija.
Švietimo įstaigų konsultantė, vadybos ekspertė.
Išsilavinimas:
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas.
Specialybė: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio
auklėjimo metodininko kvalifikacija.
Klaipėdos universitetas.
Specialybė: edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos
mokytojos profesinė kvalifikacija.
Darbo patirtis ir stažas:
Pedagoginis darbo stažas 32 metų.
Valstybės tarnautojo (švietimo srities) darbo stažas 14 metų.
Kontaktai:
Tel. (8-46) 346239; +370 66737700
El.p. rastine@svyturelis.lt

 


 


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
RITA ADOMAITIENĖ     
 
Pedagoginis darbo stažas 14 metų.
III vadybinė kategorija
Išsilavinimas:    
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Darbo patirtis: 
Klaipėdos kolegija, praktikos vedėja, dėstytoja.
VšĮ “Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras”, grupės auklėtoja.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, ugdymo skyriaus vedėja, mokytoja.
 
Kontaktai:
Tel. +370 66737704
El.p. ugdymas@svyturelis.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
GABRIELĖ RYBAKOVĖ
 
Išsilavinimas:
Jūrų technologijų profesinis bakalauras (Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla);
Integruota inžinerija (papildomosios studijos siekiant įgyti magistro laipsnį)  (Klaipėdos universitetas);
Aplinkos inžinerijos magistras (Klaipėdos universitetas).
Darbo patirtis:
Laborantė – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;
Apskaitos poskyrio vyresnioji specialistė – Klaipėdos miesto savivaldybė.
 
Kontaktai:
Tel. +370 66737703
El.p. pavaduotoja@svyturelis.lt