Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį su:

– Šokių mokykla ,,Tendance"*  Plačiau >>>  

*Paslaugos mokamos