KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠVYTURĖLIS" TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS LOGOPEDO PASLAUGOS SPECIALIOJO UGDYMO IR BENDROJO LAVINIMO GRUPĖSE.