Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1237 „Dėl grupės veiklos sustabdymo“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ikimokyklinėje grupėje „Drugeliai“ nuo 2020-11-10 iki 2020-11-12 (imtinai) įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.